Pressmeddelande: Kursrekord för Investment AB Spiltans aktie - ny kurs 790 kr

2013-10-11

Spiltans kurs sattes till 790 kr (+70 kr) med ett substansvärde på 834 kr, vid månadens handel på Alternativa aktiemarknaden. Handeln pågår till måndag den 14 oktober, kl 16.00.

Ökningen av substansvärdet till 834 kr/aktie (+101 kr/aktie) är främst en följd av ökade värderingar av dataspelsförläggaren Paradox Interactive, fastighetsbolaget Kuststaden och Spiltan Fonder.

"- Speciellt roligt är den fina utvecklingen i Paradox. Vi ser fram emot att följa bolagets framtida utveckling i den spännande dataspelsbranchen", säger Per H Börjesson, VD för Investment AB Spiltan.

För mer information kontakta:
Per H Börjesson, VD 
Investment AB Spiltan
Grevgatan 39
114 49 Stockholm
Tel: 0708-797 101

Investment AB Spiltan är ett investmentbolag och nätverk med ett totalt kapital på cirka 280 miljoner kronor som framförallt investeras i minoritetsposter i lönsamma onoterade bolag. Spiltans värdeord är att köpa för att behålla, långsiktighet, vi tror på Sverige, bra avkastning och att ha roligt. Spiltan är också största ägare till ett antal nya koncept inom finansiella tjänster som Alternativa aktiemarknaden, Spiltan Fonder och Finans- och Inkassobolaget mfin.se . Spiltan har cirka 1750 aktieägare och aktien handlas på Alternativa aktiemarknaden (www.alternativa.se) Mer information finns på www.spiltan.se och www.facebook.com/spiltan

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Speciellt roligt är den fina utvecklingen i Paradox. Vi ser fram emot att följa bolagets framtida utveckling i den spännande dataspelsbranchen
Per H Börjesson