PRESSMEDDELANDE: Spiltans substansvärde 712 kr (+57 kr) inför handel på Alternativa aktiemarknaden 13 - 18 mars

Report this content

Investment AB Spiltans substansvärde är 712 kr per aktie per den 8 mars. Vid senaste handelstillfället i februari var substansen 655 kr och kursen sattes då till 660 kr. Den fullständiga portföljen kan du se på Spiltans hemsida under fliken Aktuell portfölj.

Handeln inleds den 13 mars på Alternativa aktiemarknaden och pågår t o m måndag den 18 mars. Priset sätts den 14 mars, kl 16.00. Du kan också följa utvecklingen av Spiltans substansvärde och handel på Alternativa aktiemarknadens hemsida där du också registrerar dig för handel.

Den kraftiga ökningen av substansvärdet beror framför allt på nya värderingar per den 31/12-2012 när det gäller ägarandelarna i Aktiv Bo, Apipro, JLM, Paradox, och Procuritas IV-fonden.  
Starkt inflöde samt börsuppgången har också bidragit till det högre värdet på Spiltan Fonder där totalt förvaltat kapital nu är 4,8 miljarder kronor (+ 800 miljoner kronor sedan årsskiftet). 
Även Spiltans noterade innehav har ökat i värde sedan det senaste handelstillfället.

För mer information kontakta:
Per H Börjesson, VD 
Investment AB Spiltan
Grevgatan 39
114 49 Stockholm
Tel: 0708-797 101

Investment AB Spiltan är ett investmentbolag och nätverk med ett totalt kapital på cirka 250 miljoner kronor som framförallt investeras i minoritetsposter i lönsamma onoterade bolag. Spiltans värdeord är att köpa för att behålla, långsiktighet, vi tror på Sverige, bra avkastning och att ha roligt. Spiltan är också största ägare till ett antal nya koncept inom finansiella tjänster som Alternativa aktiemarknaden, Spiltan Fonder och Finans- och Inkassobolaget mfin.se . Spiltan har cirka 1750 aktieägare och aktien handlas på Alternativa aktiemarknaden (www.alternativa.se) Mer information finns på www.spiltan.se och www.facebook.com/spiltan

Taggar: