PRESSMEDDELANDE: Spiltan stärker ledningen – rekryterar rutinerad CFO

Investment AB Spiltan – vars aktie handlas på Pepins Group/Alternativa listan – har haft en mycket stark ökning av substansvärdet på senare år. Främst till följd av investeringen i börsnoterade dataspelsföretaget Paradox Interactive. Även aktien har stigit, men inte riktigt lika kraftigt, då Spiltan i likhet med många andra investmentbolag handlas med en ansenlig substansrabatt. Att förbättra informationen, öka intresset och utveckla investerarrelationerna blir en av flera uppgifter som bolagets tillträdande CFO Kent Söderström kommer att arbeta med.

”Jag har följt och samarbetat med Spiltan under många år i flera olika roller. Därför känns det både stimulerande och naturligt att fullt ut få vara med och bidra i Spiltans fortsatta utveckling som ett etablerat och välrenommerat aktiemarknadsbolag. En viktig uppgift blir att ytterligare stärka våra investerarrelationer så att både vår aktie och vår spännande portfölj av entreprenörsledda tillväxtbolag upptäcks av fler” säger Kent Söderström i en kommentar.

Söderström kommer närmast från Spiltans portföljbolag Pepins Group där han varit vice VD med ansvar för Corporate Finance, men har tidigare varit chef för både marknadsövervakningen på Stockholmsbörsen och haft rollen som CFO på andra onoterade och noterade bolag.

Genom att inrätta en ny roll som CFO på Spiltan vill vi förbättra såväl vår egen interna rapportering som vårt arbete med portföljbolag och potentiella investeringar. Jag är oerhört glad över att Kent vill ta sig an den utmaningen och ser fram emot att fortsätta utveckla våra investerarrelationer och information om våra investeringar. Vi ser Spiltans cirka 2 900 aktieägare som våra partners och genom att tydligt berätta vad våra ägare kan vänta sig av våra investeringar så kan vi attrahera fler aktieägare, höja aktieägarvärdet och minska substansrabatten” säger Spiltans VD Per Håkan Börjesson.

För mer information kontakta:
Per H Börjesson, VD Investment AB Spiltan, tel: 0708-797101, e-post: phb@spiltan.se  
Kent Söderström, tillträdande CFO, Investment AB Spiltan, tel: 073-330 72 80, e-post: kent@spiltan.se
Gustav Blix, PR-ansvarig Investment AB Spiltan, tel: 0706-74 74 00, e-post: gustav@spiltan.se

Om Investment AB Spiltan 
Investment AB Spiltan är ett investmentbolag med ett totalt kapital på ca 5 miljarder kronor som investeras i lönsamma noterade och onoterade bolag som drivs av duktiga entreprenörer. Spiltan köper bolagen med målsättningen att behålla och har ingen exitstrategi. Genom personligt engagemang och entreprenörskap skapar Spiltan förutsättningar för en stabil utveckling och bra avkastning. Spiltan har cirka 2 700 aktieägare och handlas på Pepins.com/Alternativa Listan (www.alternativa.se). Mer information finns på www.spiltan.se.

Taggar:

Om oss

Investment AB Spiltan är ett investmentbolag som framförallt investerar i lönsamma noterade och onoterade bolag som drivs av duktiga entreprenörer. Spiltans portfölj är idag värd ca 5 miljarder kronor. Några av innehaven: Paradox Interactive, Spiltan Fonder, Aktiv Bo, CoolStuff, Emerse, Pepins, Qvalia, Boulebar, Flattered, Besido, Pickit, XMReality och JLM. Spiltan har cirka 3 400 aktieägare och aktien handlas på Pepins/Alternativa Listan (www.alternativa.se /www.pepins.com). Spiltans värdeord är att köpa för att behålla, långsiktighet, tror på Sverige, bra avkastning och att ha roligt. Mer information finns på www.spiltan.se

Kontakt

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar