Spiltans substansvärde 3 579 - 5 348 kr/aktie inför handeln den 16-21 mars på Alternativa/Pepins

2016-03-14

Investment AB Spiltans styrelse har efter en genomgång av samtliga onoterade innehav i portföljen satt ett nytt intervall för substansvärdet (3 579 till 5 348 kronor per aktie) baserat på de siffror som inkommit från bolagen för 2015. Vid senaste handelstillfället var det uppskattade substansvärdet 2 174 - 3 228 kronor per aktie och kursen sattes då till 3 150 kronor.

Handeln inleds onsdagen 16 mars och pågår till och med måndag den 21 mars. Priset fastställs torsdagen den 17 mars kl 16.00. Spiltans portfölj med kommentarer finns att tillgå på hemsidan - www.spiltan.se - under fliken Investor Relations. 

Att notera:

Paradox Interactive 2 591 - 4 146 kronor per aktie (+ 1 244 till 1 866 kr per aktie)
Under 2015 ökade bolagets omsättning med 241 % till 604 miljoner kronor och vinsten med 450 % till 240 miljoner kronor före skatt.

Dessutom har bolaget informerat om planerna för en notering under första halvåret.Introduktionskursen är ännu inte satt men baserat på ovanstående information har Spiltans styrelse satt det nya bolagsintervallet för hela Paradox till mellan 2,5 och 4 miljarder kronor. Planen är att göra börsintroduktionen på ett spännande och annorlunda sätt och ge anställda, spelare och fans möjlighet att bli långsiktiga ägare i bolaget. 

Kuststaden 261 till 311 kronor per aktie (+ 75 till 125 kronor per aktie)
Per den 31/12 har Kuststaden gjort nya externa värderingar av fastighetsbeståndet vilket ytterligare höjt värdet på beståndet.

Övriga onoterade aktier 577 till 738 kronor per aktie(+ 100 kronor till 139 kronor per aktie)
Vid genomgången av siffrorna för 2015 har Spiltans styrelse också höjt värderingarna för CoolStuff, Qvalia, Emerse, Aktiv Bo, JLM, Procuritasfonden, Spiltan Fastigheter och Emric. Notera att nästan samtliga av Spiltans portföljbolag går mycket bra och till exempel Emerse ökade omsättningen med 87 % första året Spiltan var ägare i bolaget.

Likvida tillgångar och Alternativaaktier 218 kronor per aktie(+ 15 kr per aktie)
Den största förändringen är Cinnober som har gått upp drygt 40 % sedan förra handelstillfället. Cinnober har bland annat offentliggjort en stor order på ett realtids clearingsystem från en börs i Japan.

För mer information kontakta:

Per H Börjesson
VD Investment AB Spiltan
Tel: 0708-79 71 01

Investment AB Spiltan är ett investmentbolag med ett totalt kapital på över 1000 miljoner kronor som framförallt investeras i lönsamma onoterade bolag som drivs av duktiga entreprenörer. Genom långsiktighet, personligt engagemang och entreprenörskap skapar Spiltan förutsättningar för en stabil utveckling och bra avkastning. Spiltan har cirka  2000 aktieägare och aktien handlas på Alternativa/Pepins (www.alternativa.se). Mer information finns på www.spiltan.se  

Taggar:

Om oss

Investment AB Spiltan är ett investmentbolag som framförallt investerar i lönsamma noterade och onoterade bolag som drivs av duktiga entreprenörer. Spiltans portfölj är idag värd ca 5 miljarder kronor. Några av innehaven: Paradox Interactive, Spiltan Fonder, Aktiv Bo, CoolStuff, Emerse, Pepins, Qvalia, Boulebar, Flattered, Besido, Pickit, XMReality och JLM. Spiltan har cirka 3 400 aktieägare och aktien handlas på Pepins/Alternativa Listan (www.alternativa.se /www.pepins.com). Spiltans värdeord är att köpa för att behålla, långsiktighet, tror på Sverige, bra avkastning och att ha roligt. Mer information finns på www.spiltan.se

Kontakt

Prenumerera