Ännu ett starkt kvartal

Report this content

VD & koncernchef Henrik Hjalmarsson kommenterar det tredje kvartalet 2021

”Inwidos tillväxtresa fortsätter och det är med glädje jag konstaterar att vi nu rapporterar det tionde kvartalet i rad med stigande marginaler och det högsta kvartalsresultatet hittills. Omsättningen steg tvåsiffrigt drivet av stärkta marknadspositioner och en god efterfrågan. Under kvartalet ökade kapacitetsutnyttjandet, mixen var positiv och stigande råvarupriser möttes med proaktiva prisjusteringar. Detta har framgångsrikt försvarat och stärkt marginalerna”.

”Nettoomsättningen ökade med 11 procent till 1 897 MSEK (1 716). Operationell EBITA ökade till 275 MSEK (247) och den operationella EBITA-marginalen ökade till 14,5 procent (14,4). Vi går in i det fjärde kvartalet med Inwidos hittills högsta orderstock på 2 283 MSEK, +75 procent”.

”Affärsområde Syd utvecklades med god tillväxt och förbättrat resultat. Försäljningen ökade med 11 procent, operationell EBITA steg till 206 MSEK (195) och den operationella EBITA-marginalen uppgick till 23,6 procent (24,7). Affärsområde Nord hade en positiv utveckling inom både industri- och konsumentleden. Försäljningen växte med 10 procent, operationell EBITA ökade till 78 MSEK (73) medan den operationella EBITA-marginalen uppgick till 7,9 procent (8,2)”.

”Under årets tre första kvartal har en god tillväxt, snabba prisjusteringar, ett ökat kapacitetsutnyttjande och minskade centrala omkostnader stärkt samtliga nyckeltal. Samtidigt har investeringar genomförts för att öka tillväxttakten via såväl förvärv som organiskt. Med en rekordstark orderbok i ryggen och en stabil aktivitetsnivå inom såväl konsument- som industrimarknaden ser vi på kort sikt framtiden an med tillförsikt”.

”Vi tar oss an årets sista kvartal med stor hunger och ödmjuk optimism för att förbättra människors liv inomhus, utveckla koncernens medarbetare och för att generera ökat värde för aktieägarna”.

Läs pressrelease med KPI tabell i PDF

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Hjalmarsson, VD och koncernchef                              
Tel. 076-846 20 46, henrik.hjalmarsson@inwido.com

Olof Engvall, PR & IR
Tel. 073-541 45 73, olof.engvall@inwido.com

Inwido förbättrar människors liv inomhus med fönster och dörrar. Som Europas ledande fönsterkoncern är Inwidos affärsidé att utveckla och sälja marknadens bästa kundanpassade fönster- och dörrlösningar, via en decentraliserad struktur och med fokus på den konsumentdrivna marknaden, för att långsiktigt växa hållbart, organiskt samt genom förvärv. Inwido består av 29 affärsenheter med cirka 4 600 anställda i elva länder. 2020 omsatte koncernen 6,7 miljarder kronor med en operationell EBITA-marginal på 10,9 procent. Inwido har varit noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2014.  Följ Inwidos resa på LinkedIn

Taggar:

Prenumerera

Citat

Inwidos tillväxtresa fortsätter och det är med glädje jag konstaterar att vi nu rapporterar det tionde kvartalet i rad med stigande marginaler och det högsta kvartalsresultatet hittills.
Henrik Hjalmarsson