Citat

Inwidos största insats för samhällets klimatomställning är att leverera moderna och energieffektiva fönster och dörrar. Det är så vi enskilt gör störst skillnad.
Henrik Hjalmarsson, VD och koncernchef
Under 2020 levererade vi ett rekordstarkt resultat samt koncernens högsta omsättning hittills
Henrik Hjalmarsson, VD och koncernchef
Ett bra men pandemipåverkat fjärde kvartal avslutade starkt 2020
Henrik Hjalmarsson, VD och koncernchef
Valberedningen är mycket glad över att kunna presentera Per Bertland som förslag till ny styrelseordförande.
Valberedningens ordförande Thomas Wuolikainen
Jag vill hälsa Antti varmt välkommen till koncernledningen och önskar samtidigt Lars lycka till framöver
Henrik Hjalmarsson, VD och koncernchef Inwido.
Det tredje kvartalet blev Inwidos resultatmässigt bästa kvartal hittills och vi levererade ett starkt resultat, god organisk tillväxt, starka kassaflöden och det sjätte kvartalet i rad med stärkta marginaler.
Henrik Hjalmarsson, VD och Koncernchef
Jag är glad över att presentera det femte kvartalet i rad med förbättrade marginaler och starkt kassaflöde
Henrik Hjalmarsson
Trots osäkerheten kring covid-19 pandemin levererade Inwido tillväxt och ett resultat som var bättre än motsvarande kvartal 2019. Det är också glädjande att notera att vi går in i det tredje kvartalet med en orderstock som är 12 procent högre jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år
Henrik Hjalmarsson
Jag är imponerad och stolt över det sätt våra ledare och medarbetare hanterar denna prövning, vilket i sig är ett kvitto på styrkan i Inwidos decentraliserade verksamhetsmodell.
Henrik Hjalmarsson
Ökad orderingång och stärkta marginaler, men osäkra marknadsutsikter
Henrik Hjalmarsson
Under fjärde kvartalet 2019 förbättrades marginalen samtidigt som ett fortsatt starkt kassaflöde sänkte nettoskuldsättningen till 2,2x EBITDA
Henrik Hjalmarsson
Under fjärde kvartalet 2019 förbättrades marginalen samtidigt som ett fortsatt starkt kassaflöde sänkte nettoskuldsättningen till 2,2x EBITDA.
Henrik Hjalmarsson
Välkommen att ta del av vår presentation av Q4 och 2019
Henrik Hjalmarsson
Vi välkomnar Christer Wahlquist och Kerstin Lindell som nya styrelseledamöter i Inwido.
Henrik Hjalmarsson, VD & koncernchef
Rekryteringarna ger ett krafttillskott och är exempel på hur Inwido aktivt arbetar med succession av ledarskap och att utveckla sina bolag
Henrik Hjalmarsson, Koncernchef & VD Inwido.
Vi upplever att våra affärsenheter, med vår nya styrmodell i ryggen, är väl positionerade för att ta tillvara ytterligare tillväxt- och lönsamhetspotential oavsett hur marknaderna i sig utvecklas.
Henrik Hjalmarsson, VD & Koncernchef Inwido
Under kvartalet levererade vi ett förbättrat resultat samtidigt som ett starkt kassaflöde sänkte nettoskuldsättningen till 2,5x EBITDA.
Henrik Hjalmarsson, VD & Koncernchef Inwido
Välkommen till presentation av vår Q3-rapport
Henrik Hjalmarsson, Koncernchef Inwido
Jag är både stolt och glad över förtroendet. Hajom och SnickarPer är två mycket starka premiumvarumärken och bolagen har fantastiska kvalitetsprodukter.
Mikael Grundén, VD Hajom & SnickarPer
Med ny teknik tar vi viktiga steg framåt för att skapa framgång för såväl våra företag, deras kunder och Inwido.
Henrik Hjalmarsson, koncernchef Inwido
Välkommen till kapitalmarknadsdag med Inwido, den 7/11
Henrik Hjalmarsson, VD