Citat

Vår organiska tillväxt är fortsatt på en god nivå samtidigt som vi under kvartalet har förvärvat Westcoast Windows i Sverige och Hyvinkään Puuseppien i Finland, vilket gör att vi tar ytterligare steg för att uppfylla vårt långsiktiga tillväxtmål. Under kvartalet noterar vi vår högsta vinst i ett andra kvartal hittills och når för första gången en miljard kronor i EBITA baserat på rullande tolv månader.
Henrik Hjalmarsson, VD och koncernchef Inwido.
Den positiva starten på 2022 fortsätter in i det andra kvartalet. Vår organiska tillväxt är fortsatt på en god nivå samtidigt som vi under kvartalet förvärvat Westcoast Windows i Sverige och Hyvinkään Puuseppien i Finland, vilket gör att vi tar ytterligare steg för att uppfylla vårt långsiktiga tillväxtmål. Under kvartalet noterar vi vår högsta vinst i ett andra kvartal hittills och når för första gången en miljard kronor i EBITA baserat på rullande tolv månader.
Henrik Hjalmarsson, vd och koncernchef Inwido
Den goda utvecklingen 2021 fortsätter under första kvartalet 2022. En stark organisk försäljningstillväxt kombinerat med ett aktivt arbete med att höja priser för att möta prisökningar på insatsvaror resulterar i Inwidos bästa Q1 hittills. Under kvartalet förvärvade vi Dekko Window Systems, en pusselbit i att nå vårt långsiktiga tillväxtmål, samtidigt som våra fokuserade insatser för att öka vårt bidrag till ett mer hållbart samhälle löper vidare enligt plan
Henrik Hjalmarsson, VD och koncernchef Inwido
Den goda utvecklingen 2021 fortsätter under första kvartalet 2022. Vi kompenserar oss för de kraftigt ökande priserna på insatsvaror, även om det sker med en viss eftersläpning, vilket inneburit såväl ökad tillväxt som förbättrade marginaler. Samtidigt är orderingången fortsatt god.
Henrik Hjalmarsson, vd och koncernchef Inwido
Förvärvet av Dekko Window Systems stärker vår närvaro i Storbritannien som är en av Europas största marknader för fönster och dörrar. Vi tar över ett välskött och framgångsrikt företag med ett starkt produkterbjudande och god organisk tillväxtpotential. Förvärvet är ännu ett steg mot att förverkliga våra ambitiösa tillväxtmål.
Henrik Hjalmarsson, VD och koncernchef för Inwido
2021 blev Inwidos bästa år hittills
Henrik Hjalmarsson
Våra produkter har en stor roll att spela eftersom energieffektiva fönster och dörrar sparar mycket energi under sin livstid. Som ledande aktör i vår bransch ska vi bidra till att leda miljöomställningen och jag gläds över den snabbt ökade andelen av försäljningen som klarar Taxonomins gränsvärden
Henrik Hjalmarsson
Vi vill driva hållbart företagande för en hållbar framtid, via vår verksamhet, våra produkter och hur vi agerar i samhället
Henrik Hjalmarsson
Våra nya långsiktiga mål vittnar om en mer tillväxtorienterad koncern vars konsolidering av den europeiska marknaden fortsätter mot väldefinierade mål. Genom att lyfta fram tydliga tillväxtsegment i vår nya rapporteringsstruktur signalerar vi också hur och var vår tillväxt ska ske.
Henrik Hjalmarsson
Våra nya långsiktiga mål vittnar om en mer tillväxtorienterad koncern vars konsolidering av den europeiska marknaden fortsätter
Henrik Hjalmarsson
I och med att vi ansluter oss till Science Based Targets Initiative kommer vi framöver att ingå i ett sammanhang som på ett trovärdigt och vetenskapligt sätt utvärderar resultatet av våra insatser för att sänka utsläpp av växthusgaser, på vägen mot 1,5-gradersmålet.
Henrik Hjalmarsson
Inwidos tillväxtresa fortsätter och det är med glädje jag konstaterar att vi nu rapporterar det tionde kvartalet i rad med stigande marginaler och det högsta kvartalsresultatet hittills.
Henrik Hjalmarsson
Inwidos tillväxtresa fortsätter och vi rapporterar det tionde kvartalet i rad med stigande marginaler. Omsättningen steg tvåsiffrigt drivet av stärkta marknadspositioner och en god efterfrågan. Dessutom levereras det högsta kvartalsresultatet hittills.
Henrik Hjalmarsson
För första gången passerade vi två miljarder kronor i försäljning i ett enskilt kvartal och därtill genererade vi vårt hittills högsta kvartalsresultat samt en rekordhög orderstock.
Henrik Hjalmarsson
Med glädje konstaterar jag att den positiva utvecklingen fortsätter för Inwido.
Henrik Hjalmarsson
Vi har inlett året med vårt bästa första kvartal hittills vad gäller försäljning, resultat och orderingång.
Henrik Hjalmarsson
Det är med ödmjukhet och stolthet jag konstaterar att den goda utvecklingen fortsätter för Inwido. Vi har inlett året med vårt bästa första kvartal hittills vad gäller försäljning, resultat och orderingång.
Henrik Hjalmarsson
Som ledande aktör i vår bransch ska vi bidra till att leda miljöomställningen och vi välkomnar EU-taxonomins förtydligade krav
Henrik Hjalmarsson, VD och koncernchef Inwido
Förvärvet av MV Center stärker vår närvaro i en expansiv region av Finland med ett välskött företag som har en stark position inom ett spännande produktområde med god organisk tillväxtpotential
Henrik Hjalmarsson, VD och Koncernchef för Inwido
Inwidos största insats för samhällets klimatomställning är att leverera moderna och energieffektiva fönster och dörrar. Det är så vi enskilt gör störst skillnad.
Henrik Hjalmarsson, VD och koncernchef
Under 2020 levererade vi ett rekordstarkt resultat samt koncernens högsta omsättning hittills
Henrik Hjalmarsson, VD och koncernchef
Ett bra men pandemipåverkat fjärde kvartal avslutade starkt 2020
Henrik Hjalmarsson, VD och koncernchef
Valberedningen är mycket glad över att kunna presentera Per Bertland som förslag till ny styrelseordförande.
Valberedningens ordförande Thomas Wuolikainen
Jag vill hälsa Antti varmt välkommen till koncernledningen och önskar samtidigt Lars lycka till framöver
Henrik Hjalmarsson, VD och koncernchef Inwido.
Det tredje kvartalet blev Inwidos resultatmässigt bästa kvartal hittills och vi levererade ett starkt resultat, god organisk tillväxt, starka kassaflöden och det sjätte kvartalet i rad med stärkta marginaler.
Henrik Hjalmarsson, VD och Koncernchef
Jag är glad över att presentera det femte kvartalet i rad med förbättrade marginaler och starkt kassaflöde
Henrik Hjalmarsson
Trots osäkerheten kring covid-19 pandemin levererade Inwido tillväxt och ett resultat som var bättre än motsvarande kvartal 2019. Det är också glädjande att notera att vi går in i det tredje kvartalet med en orderstock som är 12 procent högre jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år
Henrik Hjalmarsson
Jag är imponerad och stolt över det sätt våra ledare och medarbetare hanterar denna prövning, vilket i sig är ett kvitto på styrkan i Inwidos decentraliserade verksamhetsmodell.
Henrik Hjalmarsson
Ökad orderingång och stärkta marginaler, men osäkra marknadsutsikter
Henrik Hjalmarsson
Under fjärde kvartalet 2019 förbättrades marginalen samtidigt som ett fortsatt starkt kassaflöde sänkte nettoskuldsättningen till 2,2x EBITDA
Henrik Hjalmarsson
Under fjärde kvartalet 2019 förbättrades marginalen samtidigt som ett fortsatt starkt kassaflöde sänkte nettoskuldsättningen till 2,2x EBITDA.
Henrik Hjalmarsson
Välkommen att ta del av vår presentation av Q4 och 2019
Henrik Hjalmarsson
Vi välkomnar Christer Wahlquist och Kerstin Lindell som nya styrelseledamöter i Inwido.
Henrik Hjalmarsson, VD & koncernchef
Rekryteringarna ger ett krafttillskott och är exempel på hur Inwido aktivt arbetar med succession av ledarskap och att utveckla sina bolag
Henrik Hjalmarsson, Koncernchef & VD Inwido.
Vi upplever att våra affärsenheter, med vår nya styrmodell i ryggen, är väl positionerade för att ta tillvara ytterligare tillväxt- och lönsamhetspotential oavsett hur marknaderna i sig utvecklas.
Henrik Hjalmarsson, VD & Koncernchef Inwido
Under kvartalet levererade vi ett förbättrat resultat samtidigt som ett starkt kassaflöde sänkte nettoskuldsättningen till 2,5x EBITDA.
Henrik Hjalmarsson, VD & Koncernchef Inwido
Välkommen till presentation av vår Q3-rapport
Henrik Hjalmarsson, Koncernchef Inwido
Jag är både stolt och glad över förtroendet. Hajom och SnickarPer är två mycket starka premiumvarumärken och bolagen har fantastiska kvalitetsprodukter.
Mikael Grundén, VD Hajom & SnickarPer
Med ny teknik tar vi viktiga steg framåt för att skapa framgång för såväl våra företag, deras kunder och Inwido.
Henrik Hjalmarsson, koncernchef Inwido
Välkommen till kapitalmarknadsdag med Inwido, den 7/11
Henrik Hjalmarsson, VD