Citat

Under fjärde kvartalet 2019 förbättrades marginalen samtidigt som ett fortsatt starkt kassaflöde sänkte nettoskuldsättningen till 2,2x EBITDA
Henrik Hjalmarsson
Under fjärde kvartalet 2019 förbättrades marginalen samtidigt som ett fortsatt starkt kassaflöde sänkte nettoskuldsättningen till 2,2x EBITDA.
Henrik Hjalmarsson
Välkommen att ta del av vår presentation av Q4 och 2019
Henrik Hjalmarsson
Vi välkomnar Christer Wahlquist och Kerstin Lindell som nya styrelseledamöter i Inwido.
Henrik Hjalmarsson, VD & koncernchef
Rekryteringarna ger ett krafttillskott och är exempel på hur Inwido aktivt arbetar med succession av ledarskap och att utveckla sina bolag
Henrik Hjalmarsson, Koncernchef & VD Inwido.
Vi upplever att våra affärsenheter, med vår nya styrmodell i ryggen, är väl positionerade för att ta tillvara ytterligare tillväxt- och lönsamhetspotential oavsett hur marknaderna i sig utvecklas.
Henrik Hjalmarsson, VD & Koncernchef Inwido
Under kvartalet levererade vi ett förbättrat resultat samtidigt som ett starkt kassaflöde sänkte nettoskuldsättningen till 2,5x EBITDA.
Henrik Hjalmarsson, VD & Koncernchef Inwido
Välkommen till presentation av vår Q3-rapport
Henrik Hjalmarsson, Koncernchef Inwido
Jag är både stolt och glad över förtroendet. Hajom och SnickarPer är två mycket starka premiumvarumärken och bolagen har fantastiska kvalitetsprodukter.
Mikael Grundén, VD Hajom & SnickarPer
Med ny teknik tar vi viktiga steg framåt för att skapa framgång för såväl våra företag, deras kunder och Inwido.
Henrik Hjalmarsson, koncernchef Inwido
Välkommen till kapitalmarknadsdag med Inwido, den 7/11
Henrik Hjalmarsson, VD