• news.cision.com/
  • Inwido/
  • Inwido sänkte koldioxidutsläppen med sju procent 2020 och lanserade en CO\2\ netto-nollambition till 2050

Inwido sänkte koldioxidutsläppen med sju procent 2020 och lanserade en CO\2\ netto-nollambition till 2050

Report this content

När Inwidokoncernen gör bokslut över hållbarhetsarbetet 2020 sker det med sänkta koldioxidutsläpp och ett ökat hållbarhetsfokus. Jämte lansering av Inwidos klimatambition 2030/2050, summeras här koncernens framsteg inom miljö, arbetsplatser och samhälle.

Inwidos hållbarhetsarbete sker utifrån målsättningen ”Att ge mer än vi tar” vilket vägleder koncernens affärsenheter i strävan mot en mer hållbar värld. Arbetet delas in i tre områden som styr såväl mätning och uppföljning som utvecklingen av satsningarna framåt och dessa är: vara aktiv i miljöfrågor, vara en bra arbetsplats och vara ett ansvarsfullt företag.

Inwidos hållbarhetsengagemang inom miljö, arbetsplatser och samhällen accelererades under 2020, vilket manifesterades i en positiv utveckling av koncernens KPIer. Inwido har utvecklat ambitiösa nyckeltal och mäter dessa regelbundet i gruppens 28 affärsenheter och för koncernen totalt. Under 2020 hade sju av åtta mätområden positiv utveckling, undantaget var en något ökad sjukfrånvaro p.g.a. covid-19. (Se Inwidos 8 KPIer och grafer i PDF).

- Inwidos största insats för samhällets klimatomställning är att leverera moderna och energieffektiva fönster och dörrar. Det är så vi enskilt gör störst skillnad. Eftersom 40 procent* av EU:s samlade energianvändning kommer från byggnader har vi en viktig roll att spela inom energieffektivisering. Samtidigt måste vi kontinuerligt öka vår interna effektivitet och hushålla med jordens resurser. Detta tar vi på stort allvar och gläds därför över den positiva utvecklingen under 2020, säger Henrik Hjalmarsson, VD och koncernchef för Inwido.

För att ytterligare öka fokus på hållbarhet tog Inwido under 2020 beslut om en långsiktig klimatambition.

- Som Europas ledande fönsterkoncern ska vi bry oss om och bidra till klimatet, bra arbetsplatser och samhällen. Därför var det viktigt att lansera en tydlig hållbarhetsambition. Vi arbetar nu för att halvera koldioxidutsläppen med 50 procent till 2030 och vara koldioxidneutrala 2050. Under 2020 lyckades vi sänka våra koldioxidutsläpp per enhet med över sju procent, samtidigt som Inwido nådde en rekordomsättning. Det är resultatet av ett målmedvetet hållbarhetsarbete i våra affärsenheter och inspirerande för framtiden, säger Lena Wessner, Senior Vice President, Human Resources, Organisation & Sustainability.

*European Commission, the Energy performance of Buildings Directive

Inwidos 8 hållbarhets KPIer (se bifogad PDF för att se grafer och KPIer)

Inwido har fastställt ett antal indikatorer för att utvärdera hur hållbarhetsarbetet framskrider. Utvecklingen av indikatorerna presenterar vilka framsteg som görs och vad som ska prioriteras i det fortsatta hållbarhetsarbetet. För en fördjupande förklaring se inwido.com och Inwidos Årsredovisning 2020 som publiceras i början av april 2021.

Lena Wessner, Senior Vice President, Human Resources, Organisation & Sustainability
Tel. 0727-32 51 51, lena.wessner@inwido.com

Olof Engvall, PR & IR
Tel. 073-541 45 73,
olof.engvall@inwido.com

Inwido förbättrar människors liv inomhus med fönster och dörrar. Som Europas ledande fönsterkoncern är Inwidos affärsidé att utveckla och sälja marknadens bästa kundanpassade fönster- och dörrlösningar, via en decentraliserad struktur och med fokus på den konsumentdrivna marknaden, för att långsiktigt växa hållbart, organiskt samt genom förvärv. Inwido består av 28 affärsenheter med cirka 4 300 anställda i elva länder. 2020 omsatte koncernen 6,7 miljarder kronor med en operationell EBITA-marginal på 10,9 procent. Följ Inwidos resa på LinkedIn

Prenumerera

Citat

Inwidos största insats för samhällets klimatomställning är att leverera moderna och energieffektiva fönster och dörrar. Det är så vi enskilt gör störst skillnad.
Henrik Hjalmarsson, VD och koncernchef