Starkt kassaflöde och fortsatt god e-handelstillväxt

Report this content

Inwidos VD och koncernchef Henrik Hjalmarsson kommenterar tredje kvartalet och de första nio månaderna 2019.

”Under kvartalet levererade vi ett förbättrat resultat samtidigt som ett starkt kassaflöde sänkte nettoskuldsättningen till 2,5x EBITDA. Utvecklingen mot ett bättre resultat, trots utmanande marknader, vittnar om styrkan i vår nya styrmodell Simplify.”

”Nettoomsättningen minskade med 1 procent, jämfört med motsvarande period föregående år, till 1 665 MSEK (1 682). Trots den lägre omsättningen stärkte vi lönsamheten till MSEK 203 (202), främst tack vare tidiga initiativ till kostnadsbesparingar samt en totalt sett mer fördelaktig mix med en högre andel konsumentförsäljning jämfört med föregående år. Vår bedömning är att vi fortsätter att ta marknadsandelar på den nordiska marknaden”.

”Utvecklingen för våra större danska verksamheter är fortsatt stark och ett kvitto på att Inwidos ledning tillsammans med självständiga lokala bolag successivt kan utveckla och förädla verksamheterna. Den positiva utvecklingen inom e-Commerce har fortsatt och verksamheten utgör nu 10 procent av koncernens försäljning. Nybyggnationsmarknaderna i Sverige och Finland är dock utmanande med minskade volymer till följd av ett lägre byggande. Glädjande att notera är utvecklingen i den norska verksamheten, som under kvartalet fortsatt att utvecklas starkt”.

”Inwidos ledstjärnor är att förvärva och utveckla Europas bästa företag inom fönster och dörrar. Med ett starkt resultat och kassaflöde, samt 28 bolag i ryggen, möter vi det fjärde kvartalet med både självförtroende och ödmjukhet”.

Läs hela pressmeddelandet inklusive KPI-tabell i bifogad pdf

För mer information vänligen kontakta:
Inwido AB
Henrik Hjalmarsson, VD och koncernchef Tel: 076-846 20 46 
Peter Welin, CFO och vVD Tel: 070- 324 31 90 
E-post: peter.welin@inwido.com

Om Inwido
Inwido äger och utvecklar bolag som med olika produkter och tjänster förbättrar människors vardag inomhus. Idag är Inwido Europas största fönsterkoncern och ett naturligt hem för regionens starkaste bolag inom komfort, inomhusklimat och trygghet. Under 2018 omsatte Inwido 6,7 miljarder kronor och hade en operationell EBITA-marginal på 9,9 procent. Totalt finns cirka 4 500 anställda i koncernen, som har verksamheter i Danmark, Estland, Finland, Irland, Litauen, Norge, Polen, Rumänien, Storbritannien, Sverige och Tyskland.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Under kvartalet levererade vi ett förbättrat resultat samtidigt som ett starkt kassaflöde sänkte nettoskuldsättningen till 2,5x EBITDA.
Henrik Hjalmarsson, VD & Koncernchef Inwido