Bästa starten på ett år – hittills

Report this content

Den starka utvecklingen under 2021 håller i sig under första kvartalet 2022. Inwido ökar omsättningen med 26% till 2 073 MSEK (1 644), samtidigt som operationell EBITA ökar till 180 MSEK (121), vilket ger en operationell EBITA-marginal på 8,7% (7,3). Sammantaget innebär det att Q1 2022 är det bästa första kvartalet hittills för Inwido.

”Den goda utvecklingen 2021 fortsätter under första kvartalet 2022. En stark organisk försäljningstillväxt kombinerat med ett aktivt arbete med att höja priser för att möta prisökningar på insatsvaror resulterar i Inwidos bästa Q1 hittills. Under kvartalet förvärvade vi Dekko Window Systems, en pusselbit i att nå vårt långsiktiga tillväxtmål, samtidigt som våra fokuserade insatser för att öka vårt bidrag till ett mer hållbart samhälle löper vidare enligt plan”, kommenterar VD och koncernchef Henrik Hjalmarsson.

Första kvartalet 2022 är den första rapporten, enligt koncernens nya struktur där verksamheten redovisas i de fyra affärsområdena Skandinavien, Östeuropa, e-Commerce och Västeuropa. Under kvartalet visar tre av fyra affärsområden både ökad försäljning och högre marginaler. Undantaget är e-Commerce som efter en mycket stark utveckling de senste åren haft ett utmanande kvartal, vilket beror på att implementeringen av kapacitetshöjande och tillväxtfrämjande maskininvesteringar vid fabriken i Estland inte har gått som planerat vilket tillfälligt påverkat både produktion och försäljning negativt.

Ett tydligt styrketecken under Q1 var att orderingången ökade med 28% och orderstocken med 57% till 2 311 MSEK.

”Första kvartalet är den bästa starten på ett år hittills för Inwido. På kort sikt ser efterfrågan också stabil ut, vilket syns i vår växande orderstock. Samtidigt finns det flera osäkerhetsfaktorer i omvärlden. Vi ser, som en konsekvens av både kriget i Ukraina och pandemin, fortsatta störningar i försörjningskedjor och kontinuerligt ökade priser på insatsvaror. Det, i kombination med en allmän ökad inflation och stigande räntor, skapar utmaningar. Samtidigt ökar hushållens fokus på hem och närmiljö, vilket skapar möjligheter. Långsiktigt är vi fortsatt optimistiska med ökande krav på energieffektiviseringar, inte minst i tider av stigande priser på energi”, skriver Henrik Hjalmarsson avslutningsvis i kvartalsrapportens vd-ord.

För pressrelease med KPI tabell se PDF

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Hjalmarsson, VD och koncernchef, 076-846 20 46, henrik.hjalmarsson@inwido.com
Peter Welin, Finans- och ekonomidirektör och vice VD, 070-324 3190, peter.welin@inwido.com

Om Inwido:
Inwido förbättrar människors liv inomhus med fönster och dörrar. Som Europas ledande fönsterkoncern är Inwidos affärsidé att utveckla och sälja marknadens bästa kundanpassade fönster- och dörrlösningar, via en decentraliserad struktur och med fokus på den konsumentdrivna marknaden, för att långsiktigt växa hållbart, organiskt samt genom förvärv. 
Inwido består av 30 affärsenheter med cirka 4 800 anställda i elva länder. 2021 omsatte koncernen 7,7 miljarder kronor med en operationell EBITA-marginal på 11,7 procent. Inwido har varit noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2014.  Följ Inwidos resa på LinkedIn

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Den goda utvecklingen 2021 fortsätter under första kvartalet 2022. En stark organisk försäljningstillväxt kombinerat med ett aktivt arbete med att höja priser för att möta prisökningar på insatsvaror resulterar i Inwidos bästa Q1 hittills. Under kvartalet förvärvade vi Dekko Window Systems, en pusselbit i att nå vårt långsiktiga tillväxtmål, samtidigt som våra fokuserade insatser för att öka vårt bidrag till ett mer hållbart samhälle löper vidare enligt plan
Henrik Hjalmarsson, VD och koncernchef Inwido