Ett starkt kvartal med hög e-handelstillväxt

Report this content

VD och koncernchef Henrik Hjalmarsson kommenterar det andra kvartalet och de första sex månaderna 2020:

”Jag är glad över att presentera det femte kvartalet i rad med förbättrade marginaler och starkt kassaflöde. Trots covid-19 pandemin levererade Inwido tillväxt och ett resultat som var bättre än motsvarande kvartal 2019. Vi går in i det tredje kvartalet med en orderstock som är 12 procent högre jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år”.

”Uppbackad av en positiv konsumentmarknad och en hög tillväxttakt inom e-handeln landade nettoomsättningen på 1 719 MSEK (1 710), trots att våra verksamheter i Storbritannien och Irland stängde ner under en period till följd av covid-19 pandemin. Operationell EBITA ökade till 202 MSEK (187) och den operationella EBITA-marginalen ökade till 11,8 procent (10,9). Vi minskade också nettoskuldsättningen till 1,7x operationell EBITDA (2,8x)”.

”Affärsområde Syd fortsatte att utvecklas positivt och växte med 3 procent. Koncernens e-handel inom e-Commerce växte med 44 procent, nådde all-time-high och stod för 13 procent av koncernens försäljning i kvartalet. Även inom Affärsområde Nord upplevde huvuddelen av våra bolag i Sverige och Norge en positiv konsumentmarknad, medan finska konsumentmarknaden var negativt påverkad av covid-19 pandemin. Industrimarknaden i Norden har varit mer avvaktande”.

”Nu fortsätter vårt arbete med att stärka Inwido för expansion, via investeringar i våra bolag, branschledande e-handel och värdeskapande förvärv. Vi går in i det tredje kvartalet med en god orderstock, stark likviditet men också en stor portion ödmjukhet eftersom covid-19 pandemin gör efterfrågeutvecklingen ovanligt oviss. Oberoende de yttre omständigheterna har vi fokus på att snabbt kunna parera våra kostnader och att alltid ha kundernas bästa för våra ögon”.

Läs hela pressmeddelandet inklusive KPI-tabell i bifogad pdf

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Hjalmarsson, VD och koncernchef                              
Tel: +46 (0)76-846 20 46, e-post: 
henrik.hjalmarsson@inwido.com
Olof Engvall, Investor & Public Relations Manager
Tel: +46 (0)73-541 45 73, e-post: 
olof.engvall@inwido.com

Om Inwido
Inwido äger och utvecklar bolag som med olika produkter och tjänster förbättrar människors vardag inomhus. Idag är Inwido Europas största fönsterkoncern och ett naturligt hem för regionens starkaste bolag inom komfort, inomhusklimat och trygghet. Under 2019 omsatte Inwido 6,6 miljarder kronor och hade en operationell EBITA-marginal på 9,7 procent. Totalt finns cirka 4 400 anställda i koncernen, som har verksamheter i Danmark, Estland, Finland, Irland, Litauen, Norge, Polen, Rumänien, Storbritannien, Sverige och Tyskland. 

Följ vår resa på LinkedIn

Prenumerera

Media

Media

Citat

Jag är glad över att presentera det femte kvartalet i rad med förbättrade marginaler och starkt kassaflöde
Henrik Hjalmarsson