Valberedningens förslag till styrelse i Inwido AB inför årsstämman 2021

Report this content

Valberedningen i Inwido AB föreslår årsstämman inval av Per Bertland som ny styrelseordförande, efter att Georg Brunstam avböjt omval. Samtidigt föreslås omval av övriga fyra ledamöter.

Valberedningen i Inwido AB meddelar härmed att de föreslår årsstämman 2021 en styrelse bestående av fem ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter. Vidare föreslår de stämman val av Per Bertland som styrelsens ordförande efter att Georg Brunstam, vilket tidigare kommunicerats, avböjt omval. Per Bertland är idag VD och koncernchef för handelskoncernen Beijer Ref och har lång erfarenhet av internationellt affärsliv. Han är därtill styrelseordförande i Dendera Holding, styrelseledamot i Lindab AB och utbildad civilekonom vid Lunds Universitet.

Valberedningens ordförande Thomas Wuolikainen (Fjärde AP-fonden) säger i en kommentar:

“Valberedningen är mycket glad över att kunna presentera Per Bertland som förslag till ny styrelseordförande. Valberedningen bedömer att han, som strategisk, internationell och senior företagsledare, har de egenskaper som Inwido sökt efter i en ny ordförande. Per har sedan 1990 varit högst delaktig i Beijer Refs framgångsresa och har gedigna erfarenheter av att leda decentraliserade organisationer på ett för aktieägarna framgångsrikt sätt, där förvärv varit en väsentlig del av värdeskapandet. Per Bertland är en erkänt god ledare och skicklig affärsman som kommer att bidra mycket till Inwidos styrelsearbete”.

Valberedningen ämnar samtidigt föreslå årsstämman 2021 omval av ledamöterna Kerstin Lindell, Henriette Schütze, Christer Wahlquist och Anders Wassberg som samtliga meddelat att de står till valberedningens förfogande.

Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman, som hålls i Malmö torsdagen den 6 maj 2021.

Inwidos valberedning består av ordföranden Thomas Wuolikainen (Fjärde AP-fonden), Ulrik Grönvall, Swedbank Robur Fonder samt Joel Eklund, familjen Eklund.

För ytterligare information kontakta
Thomas Wuolikainen, valberedningens ordförande
Tel.: +46 (0)70-603 45 73

Om Inwido
Inwido äger och utvecklar bolag som med olika produkter och tjänster förbättrar människors vardag inomhus. Idag är Inwido Europas största fönsterkoncern och ett naturligt hem för regionens starkaste bolag inom komfort, inomhusklimat och trygghet. Under 2019 omsatte Inwido 6,6 miljarder kronor och hade en operationell EBITA-marginal på 9,7 procent. Totalt finns cirka 4 400 anställda i koncernen, som har verksamheter i Danmark, Estland, Finland, Irland, Litauen, Norge, Polen, Rumänien, Storbritannien, Sverige och Tyskland. 

Följ vår resa på LinkedIn

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Valberedningen är mycket glad över att kunna presentera Per Bertland som förslag till ny styrelseordförande.
Valberedningens ordförande Thomas Wuolikainen