Fortsatt bra försäljning men produktionsstörningar i Sverige påverkar resultatet

Inwidos VD och koncernchef Håkan Jeppsson kommenterar första nio månaderna 2017;

“Den starka försäljningsutvecklingen för Inwido fortsätter. Under det tredje kvartalet steg försäljningen med 8% och under de första nio månaderna med 16% till ca 4,6 miljarder kronor (4 597 MSEK). Orderingången var i nivå med tredje kvartalet 2016 och orderstocken var 7% högre än vid samma tid i fjol.”

”Det operationella rörelseresultatet landade på 172 MSEK (202), vilket innebär en operationell rörelsemarginal på 11,0% (14,0) för kvartalet och 9,7% (11,3) för första nio månaderna.”

”Resultatet har påverkats negativt av produktionsstörningar i Sverige som primärt orsakats av förseningar i råvaruleveranser och inkörningsproblem av nya maskiner och processer. Även orderingången påverkades negativt på grund av lägre kapacitet och långa leveranstider. Redan i andra kvartalet påbörjades ett åtgärdsprogram och nu har ytterligare insatser gjorts för att komma till rätta med problemen så att vi snarast kan återgå till normal produktionstakt. ”  

”Totalt sett är efterfrågan på våra marknader fortsatt god. Med vår starka marknadsposition och pågående åtgärder ser vi god potential inför 2018 att fortsätta förbättra Inwidos resultat.”

Läs hela pressmeddelandet i bifogad pdf

For more information, please contact:
Inwido AB
Håkan Jeppsson, President and CEO Tel.: 46 (0)10-451 45 51 or 46 (0)70-550 15 17
Peter Welin, CFO Tel.: 46 (0)10-451 45 52 or 46 (0)703 24 31 90 
E-mail: peter.welin@inwido.com

Om Inwido
Inwido är Europas största leverantör av fönster och en av de ledande dörrleverantörerna. Företaget har verksamhet i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland, Irland, Litauen, Polen, Storbritannien och Österrike samt exporterar till ett stort antal länder. Koncernen marknadsför ett 20-tal starka, lokala varumärken som bland annat Elitfönster, SnickarPer, Hajom, Hemmafönster, Outline, Tiivi, Pihla, Diplomat och Sokolka. Inwido har ca 4 000 anställda och omsatte under 2016 cirka 5,7 miljarder kronor. Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se www.inwido.com

Taggar:

Om oss

Inwido äger och utvecklar bolag som med olika produkter och tjänster förbättrar människors vardag inomhus. Idag är Inwido Europas största fönsterkoncern och ett naturligt hem för regionens starkaste bolag inom komfort, inomhusklimat och trygghet. Under 2018 omsatte Inwido cirka 6,7 miljarder kronor och hade en operationell EBITA-marginal på 9,9 procent. Totalt finns cirka 4 500 anställda i koncernen, som har verksamheter i Danmark, Estland, Finland, Irland, Litauen, Norge, Polen, Rumänien, Storbritannien, Sverige och TysklandInwido noterades på mid-cap listan vid NASDAQ Stockholm, fredagen den 26 september, 2014.

Prenumerera

Media

Media