Inwido slutför förvärv av Värmelux i Finland

Denna information är sådan som Inwido AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 13 maj, 2016 kl. 07:45.

Konkurrensverket har godkänt Inwidos förvärv av det finska fönster- och dörrföretaget Värmelux Oy som äger och driver varumärket Lämpölux i Finland. I och med godkännandet förvärvar Inwido 82,77 procent av aktierna i Värmelux för EUR 20,5 miljoner motsvarande ett skuldfritt rörelsevärde för 100% av bolaget om EUR 43,5 miljoner. Inwido har också en option om att förvärva de resterande 17 procent av aktierna, vilka innehas av ledande befattningshavare i Värmelux, successivt fram till första halvåret 2019. 

Värmelux Oy, som äger och driver varumärket Lämpölux, säljer och installerar fönster, dörrar och garageportar i trä och trä/aluminium via 18 försäljningskontor över hela Finland. Företaget har idag ca 200 anställda och omsatte drygt EUR 30 miljoner under 2015. Värmelux har inte någon egen tillverkning utan är kund till bland andra Inwido i Finland, vilket skapar förutsättningar för synergier. Förvärvet förväntas stärka Inwidos position på den finska marknaden.

Köpeskilling vid utnyttjande av optionen kommer att baseras på den finansiella utvecklingen för Värmelux fram till 2019. Transaktionen kommer att ha en positiv påverkan på Inwidos resultat per aktie. Förvärvet av Värmelux Oy finansieras genom upptagande av nya lån samt utnyttjande av befintlig likviditet.  

För mer information vänligen kontakta:
Inwido AB
Håkan Jeppsson, VD och koncernchef Tel: 010-451 45 51, 070-550 15 17
Peter Welin, CFO Tel: 010-451 45 52 eller 0703 24 31 90 
E-post: peter.welin@inwido.com

Om Inwido
Inwido är Europas största leverantör av fönster och dörrar. Företaget har verksamhet i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland, Irland, Litauen, Polen, Storbritannien och Österrike samt exporterar till ett stort antal länder. Koncernen marknadsför ett 20-tal starka, lokala varumärken som bland annat Elitfönster, SnickarPer, Hajom, Hemmafönster, Outline, Tiivi, Pihla, Diplomat och Sokolka. Inwido har ca 3 400 anställda och omsatte under 2015 cirka 5,2 miljarder kronor. Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se www.inwido.com

Taggar:

Om oss

Inwido äger och utvecklar bolag som med olika produkter och tjänster förbättrar människors vardag inomhus. Idag är Inwido Europas största fönsterkoncern och ett naturligt hem för regionens starkaste bolag inom komfort, inomhusklimat och trygghet. Under 2018 omsatte Inwido cirka 6,7 miljarder kronor och hade en operationell EBITA-marginal på 9,9 procent. Totalt finns cirka 4 500 anställda i koncernen, som har verksamheter i Danmark, Estland, Finland, Irland, Litauen, Norge, Polen, Rumänien, Storbritannien, Sverige och Tyskland Fredagen den 26 september, 2014 noterades Inwido på mid-cap listan vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar