Valberedning för Inwido AB inför årsstämma 2015

Läs original

Baserat på ägarstrukturen per oktober 2014 har de tre till röstetalet största aktieägarna i Inwido AB (publ) tillfrågats och uttryckt sin önskan om att delta i valberedningsarbetet. Valberedningen har utsetts av Fjärde AP-fonden, Nordea Investment Management och Ratos. Dessa har utsett varsin representant, enligt nedan, att tillsammans med styrelsens ordförande, Arne Frank, utgöra Inwidos valberedning.

Valberedningens ledamöter utsedda av de tre största ägarna:

Thomas Wuolikainen, Fjärde AP-fonden

Jan Särlvik, Nordea Investment Management

Bo Jungner, Ratos (valberedningens ordförande)

Valberedningen kommer att förbereda förslag till årsstämman 2015 avseende bland annat stämmoord-
förande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsens ersättning, revisorsarvoden samt i den mån så anses erforderligt, valberedningens sammansättning och uppgifter inför årsstämman 2016.

Inwidos årsstämma 2015 kommer att hållas i Malmö den 12 maj 2015.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan skicka ett mejl till ir@inwido.com senast två månader före stämman.

Välkommen!

För mer information vänligen kontakta:
Inwido AB
Håkan Jeppsson, VD och koncernchef Tel: 010-451 45 51, 070-550 15 17
Jonna Opitz, marknads-, försäljnings- och kommunikationsdirektör Tel: 010-451 45 58 eller 0722 11 90 10
E-post: jonna.opitz@inwido.com

Om Inwido
Inwido är Europas största leverantör av innovativa, miljöanpassade fönster och dörrar. Företaget har verksamhet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Polen, Storbritannien, Österrike och Irland samt exporterar till ett stort antal länder. Koncernen marknadsför ett 20-tal starka, lokala varumärken som bland annat Elitfönster, SnickarPer, Hajom, Hemmafönster, Outline, Tiivi, Pihla, Diplomat och Sokolka. Inwido har ca 3 100 anställda och omsatte under 2013 cirka 4,3 miljarder kronor. Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se www.inwido.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar