Valberedning för Inwido AB inför årsstämma 2018

Baserat på ägarstrukturen per september 2017 har de tre till röstetalet största aktieägarna i Inwido AB (publ) tillfrågats och uttryckt sin önskan om att delta i valberedningsarbetet. Valberedningen har utsetts av Fjärde AP-fonden, Handelsbanken Fonder AB och Swedbank Robur Fonder. Dessa har utsett varsin representant, enligt nedan, att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra Inwidos valberedning. 

Valberedningens ledamöter utsedda av de tre största ägarna:
T
homas Wuolikainen, Fjärde AP-fonden (valberedningens ordförande)
Helen Fast-Gillstedt, Handelsbanken Fonder A
B
o Lundgren, Swedbank Robur Fonder

Valberedningen kommer att förbereda förslag till årsstämman 2018 avseende bland annat stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsens ersättning, revisorsarvoden samt i den mån så anses erforderligt, valberedningens sammansättning och uppgifter inför årsstämman 2018.

Inwidos årsstämma 2018 kommer att hållas i Malmö den 9 maj 2018.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan skicka ett mejl till ir@inwido.com senast två månader före stämman.

Välkommen!

Läs pressmeddelande i bifogad pdf

För ytterligare information, kontakta:
Peter Welin, Finans- och ekonomidirektör tel. 070-324 3190 eller 010-451 45 52
E-post: peter.welin@inwido.com

Om Inwido
Inwido är Europas största leverantör av fönster och en av de ledande dörrleverantörerna. Företaget har verksamhet i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland, Irland, Litauen, Polen, Storbritannien och Österrike samt exporterar till ett stort antal länder. Koncernen marknadsför ett 20-tal starka, lokala varumärken som bland annat Elitfönster, SnickarPer, Hajom, Hemmafönster, Outline, Tiivi, Pihla, Diplomat och Sokolka. Inwido har ca 4 000 anställda och omsatte under 2016 cirka 5,7 miljarder kronor. Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se www.inwido.com

Taggar:

Om oss

Inwido äger och utvecklar bolag som med olika produkter och tjänster förbättrar människors vardag inomhus. Idag är Inwido Europas största fönsterkoncern och ett naturligt hem för regionens starkaste bolag inom komfort, inomhusklimat och trygghet. Under 2018 omsatte Inwido cirka 6,7 miljarder kronor och hade en operationell EBITA-marginal på 9,9 procent. Totalt finns cirka 4 500 anställda i koncernen, som har verksamheter i Danmark, Estland, Finland, Irland, Litauen, Norge, Polen, Rumänien, Storbritannien, Sverige och TysklandInwido noterades på mid-cap listan vid NASDAQ Stockholm, fredagen den 26 september, 2014.

Prenumerera

Dokument & länkar