Valberedning för Inwido AB inför årsstämma 2020

Report this content

​​​Baserat på ägarstrukturen per den 31 augusti 2019 har de till röstetalet största aktieägarna i Inwido AB (publ) tillfrågats om att delta i valberedningsarbetet. Valberedningen har utsetts av Fjärde AP-fonden, Swedbank Robur Fonder och Handelsbanken Fonder. Dessa har valt varsin representant, enligt nedan, att tillsammans med styrelsens ordförande Georg Brunstam utgöra Inwidos valberedning.

Valberedningens ledamöter:

Thomas Wuolikainen, Fjärde AP-fonden (valberedningens ordförande)

Bo Lundgren, Swedbank Robur Fonder

Anna Sundberg, Handelsbanken Fonder

Valberedningen kommer att förbereda förslag till årsstämman 2020 avseende bland annat stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsens ersättning, revisorsarvoden samt i den mån så anses erforderligt, valberedningens sammansättning och uppgifter inför årsstämman 2020.

Inwidos årsstämma 2020 kommer att hållas i Malmö den 5 maj 2020.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan skicka ett mejl till ir@inwido.com senast två månader före stämman.

 

För ytterligare information, kontakta:
Peter Welin, Finans- och ekonomidirektör och vice VD 
Tel. 070-324 3190 eller 010-451 45 52
E-post: peter.welin@inwido.com

Om Inwido
Inwido äger och utvecklar bolag som med olika produkter och tjänster förbättrar människors vardag inomhus. Idag är Inwido Europas största fönsterkoncern och ett naturligt hem för regionens starkaste bolag inom komfort, inomhusklimat och trygghet. Under 2018 omsatte Inwido 6,7 miljarder kronor och hade en operationell EBITA-marginal på 9,9 procent. Totalt finns cirka 4 500 anställda i koncernen, som har verksamheter i Danmark, Estland, Finland, Irland, Litauen, Norge, Polen, Rumänien, Storbritannien, Sverige och Tyskland.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar