Valberedning för Inwido AB inför årsstämma 2022

Report this content

Baserat på ägarstrukturen per den 31 augusti 2021 har de till röstetalet största aktieägarna i Inwido AB (publ) tillfrågats om att delta i valberedningsarbetet. Valberedningen har utsetts av Swedbank Robur Fonder, Fjärde AP-fonden och Lannebo Fonder. Dessa har valt varsin representant, enligt nedan, att tillsammans med styrelsens ordförande Per Bertland utgöra Inwidos valberedning.

Valberedningens ledamöter:

Bo Lundgren, Swedbank Robur Fonder (valberedningens ordförande)

Thomas Wuolikainen, Fjärde AP-fonden

Charlotta Faxén, Lannebo Fonder

Valberedningen kommer att förbereda förslag till årsstämman 2022 avseende bland annat stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsens ersättning, revisorsarvoden samt i den mån så anses erforderligt, valberedningens sammansättning och uppgifter inför årsstämman 2022.

Inwidos årsstämma 2022 kommer att hållas i Malmö den 5 maj 2022.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan skicka ett mejl till ir@inwido.com senast två månader före stämman.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Welin, Finans- och ekonomidirektör och vice VD 
Tel. 070-324 3190 eller 010-451 45 52
E-post: peter.welin@inwido.com

Inwido förbättrar människors liv inomhus med fönster och dörrar. Som Europas ledande fönsterkoncern är Inwidos affärsidé att utveckla och sälja marknadens bästa kundanpassade fönster- och dörrlösningar, via en decentraliserad struktur och med fokus på den konsumentdrivna marknaden, för att långsiktigt växa hållbart, organiskt samt genom förvärv. Inwido består av 29 affärsenheter med cirka 4 600 anställda i elva länder. 2020 omsatte koncernen 6,7 miljarder kronor med en operationell EBITA-marginal på 10,9 procent. Inwido har varit noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2014.  Följ Inwidos resa på LinkedIn

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar