Valberedningens förslag till styrelse i Inwido AB inför årsstämman 2018

Valberedningen i Inwido AB föreslår årsstämman 2018 en oförändrad styrelse bestående av fem ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.

Valberedningen i Inwido AB meddelar härmed att de ämnar föreslå årsstämman 2018 omval av styrelsens ordförande Georg Brunstam, som valdes till ordförande vid en extra bolagsstämma i november 2017, samt omval av ledamöterna Benny Ernstson, Sisse Fjelsted Rasmussen, Astrid Simonsen Joos och Anders Wassberg som samtliga står till förfogande.

Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman, som hålls i Malmö onsdagen den 9 maj 2018 kl. 16.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2 i Malmö.

Läs pressmeddelandet i bifogad pdf

För ytterligare information, kontakta:
Peter Welin, Finans- och ekonomidirektör tel. 070-324 3190 eller 010-451 45 52
E-post: peter.welin@inwido.com

Om Inwido
Inwido är Europas största leverantör av fönster och en av de ledande dörrleverantörerna. Företaget har verksamhet i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland, Irland, Litauen, Polen, Storbritannien och Österrike samt exporterar till ett stort antal länder. Koncernen marknadsför ett 20-tal starka, lokala varumärken som bland annat Elitfönster, SnickarPer, Hajom, Hemmafönster, Outline, Tiivi, Pihla, Diplomat och Sokolka. Inwido har cirka 4 400 anställda och omsatte under 2017 cirka 6,4 miljarder kronor. Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se www.inwido.com

Taggar:

Om oss

Inwido äger och utvecklar bolag som med olika produkter och tjänster förbättrar människors vardag inomhus. Idag är Inwido Europas största fönsterkoncern och ett naturligt hem för regionens starkaste bolag inom komfort, inomhusklimat och trygghet. Under 2018 omsatte Inwido cirka 6,7 miljarder kronor och hade en operationell EBITA-marginal på 9,9 procent. Totalt finns cirka 4 500 anställda i koncernen, som har verksamheter i Danmark, Estland, Finland, Irland, Litauen, Norge, Polen, Rumänien, Storbritannien, Sverige och TysklandInwido noterades på mid-cap listan vid NASDAQ Stockholm, fredagen den 26 september, 2014.

Prenumerera

Dokument & länkar