Valberedningens förslag till styrelse i Inwido AB inför årsstämman 2018

Report this content

Valberedningen i Inwido AB föreslår årsstämman 2018 en oförändrad styrelse bestående av fem ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.

Valberedningen i Inwido AB meddelar härmed att de ämnar föreslå årsstämman 2018 omval av styrelsens ordförande Georg Brunstam, som valdes till ordförande vid en extra bolagsstämma i november 2017, samt omval av ledamöterna Benny Ernstson, Sisse Fjelsted Rasmussen, Astrid Simonsen Joos och Anders Wassberg som samtliga står till förfogande.

Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman, som hålls i Malmö onsdagen den 9 maj 2018 kl. 16.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2 i Malmö.

Läs pressmeddelandet i bifogad pdf

För ytterligare information, kontakta:
Peter Welin, Finans- och ekonomidirektör tel. 070-324 3190 eller 010-451 45 52
E-post: peter.welin@inwido.com

Om Inwido
Inwido är Europas största leverantör av fönster och en av de ledande dörrleverantörerna. Företaget har verksamhet i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland, Irland, Litauen, Polen, Storbritannien och Österrike samt exporterar till ett stort antal länder. Koncernen marknadsför ett 20-tal starka, lokala varumärken som bland annat Elitfönster, SnickarPer, Hajom, Hemmafönster, Outline, Tiivi, Pihla, Diplomat och Sokolka. Inwido har cirka 4 400 anställda och omsatte under 2017 cirka 6,4 miljarder kronor. Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se www.inwido.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar