Valberedningens förslag till styrelse i Inwido AB inför årsstämman 2019

Valberedningen i Inwido AB föreslår årsstämman 2019 en oförändrad styrelse bestående av fem ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.

Valberedningen i Inwido AB meddelar härmed att de ämnar föreslå årsstämman 2019 omval av styrelsens ordförande Georg Brunstam samt omval av ledamöterna Benny Ernstson, Henriette Schütze, Astrid Simonsen Joos och Anders Wassberg som samtliga står till förfogande.

Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman, som hålls i Malmö fredagen den 3 maj 2019.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Welin, Finans- och ekonomidirektör och vice VD 
Tel. 070-324 3190 eller 010-451 45 52
E-post: peter.welin@inwido.com

Om Inwido
Inwido äger och utvecklar bolag som med olika produkter och tjänster förbättrar människors vardag inomhus. Idag är Inwido Europas största fönsterkoncern och ett naturligt hem för regionens starkaste bolag inom komfort, inomhusklimat och trygghet. Under 2018 omsatte Inwido 6,7 miljarder kronor och hade en operationell EBITA-marginal på 9,9 procent. Totalt finns cirka 4 500 anställda i koncernen, som har verksamheter i Danmark, Estland, Finland, Irland, Litauen, Norge, Polen, Rumänien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike.

Taggar:

Om oss

Inwido äger och utvecklar bolag som med olika produkter och tjänster förbättrar människors vardag inomhus. Idag är Inwido Europas största fönsterkoncern och ett naturligt hem för regionens starkaste bolag inom komfort, inomhusklimat och trygghet. Under 2018 omsatte Inwido cirka 6,7 miljarder kronor och hade en operationell EBITA-marginal på 9,9 procent. Totalt finns cirka 4 500 anställda i koncernen, som har verksamheter i Danmark, Estland, Finland, Irland, Litauen, Norge, Polen, Rumänien, Storbritannien, Sverige och Tyskland Fredagen den 26 september, 2014 noterades Inwido på mid-cap listan vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar