• news.cision.com/
  • IQ/
  • 1 av 4 unga har gjort saker de ångrat när de varit alkoholpåverkade utomlands

1 av 4 unga har gjort saker de ångrat när de varit alkoholpåverkade utomlands

Report this content

Unga svenskar, 18-34 år, ser i högre grad än andra alkohol som en viktig del av sin utlandssemester. Samtidigt svarar en av fyra (25 procent) i samma åldersgrupp att de har gjort saker de ångrat när de varit alkoholpåverkade på utlandssemester. En av tio (10 procent) 18-34 åringar har farit illa när de varit alkoholpåverkade utomlands. Det framkommer i en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört.

Hösten och vintern är en intensiv reseperiod. Under semestern får vi en paus från vardagen och byter vanor. Vi blir mer risktagande och sämre på konsekvenstänkande. När vi är lediga tillåter vi oss att dricka alkohol, både mer och oftare.

I undersökningen svarar 77 procent av alla respondenter att de upplever att svenskar ser alkohol som en viktig del av sin utlandssemester, bland 18-34 åringarna är det 89 procent. Men det är skillnad mellan hur vi ser på vårt eget beteende, och vad vi tror om andra. 26 procent av alla respondenter svarar att de ser alkohol som en viktig del av sin egen semester. Bland unga, 18-34 år, är motsvarande siffra 30 procent.

Fler resultat från undersökningen (bas: alla respondenter)

  • 66 procent uppger att de brukar dricka alkohol oftare när de är på utlandssemester.
  • 49 procent svarar att de brukar dricka mer (mängd) alkohol när de är på utlandssemester.
  • 23 procent uppger att de efter en utlandssemester upplevt att de druckit mer alkohol än de tänkt innan de åkte.

När vi lämnar landets gränser, flyttar vi också våra egna gränser för vad som är ett okej beteende. Vi blir mer riskbenägna, vilket i kombination med ökad alkoholkonsumtion gör att risken för att råka ut för en olycka, säga eller göra något man ångrar, ökar. IQ vill att fler reflekterar över hur de dricker alkohol på semestern och vår förhoppning är att få dem att göra det på ett lite smartare sätt, säger Karin Hagman, vd på IQ.

Se bifogat faktablad för fler undersökningsresultat.

*Kantar Sifo genomförde den riksrepresentativa undersökningen, på uppdrag av IQ, under perioden 17–22 september 2019 bland 1 000 personer 18-79 år via en webbpanel. Antalet män som deltog var 513 och antalet kvinnor var 487.

Karin Hagman
Vd
0733-926 106
karin.hagman@iq.se

Pressbilder: http://www.mynewsdesk.com/se/iq/images

IQ verkar för ett smartare förhållningssätt till alkohol. IQs verksamhet består av kommunikationsinsatser, rapporter och undersökningar inom aktuella alkoholfrågor samt ett rikstäckande nätverk av aktörer inom alkoholområdet. IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget. Läs mer på IQ.se.

Taggar: