• news.cision.com/
  • IQ/
  • Alkohol i samband med sex ökar risken att gå över andras gränser

Alkohol i samband med sex ökar risken att gå över andras gränser

Report this content

I en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört bland unga vuxna uppger 7 av 10 att någon som har raggat på dem har varit för berusad. 88 procent tror att alkohol i samband med sex ökar risken för att utsätta någon annan för någonting som den inte vill. Många, framför allt unga kvinnor, har blivit sexuellt trakasserade av en berusad person. Resultatet av undersökningen presenteras i IQs nya rapport ”Röster om alkohol, sex och relationer bland unga vuxna”.

Många känner att de blir mer avslappnade efter ett par öl och att några drinkar får igång snacket. Alkohol är ett sätt att slappna av och att våga mer än vanligt. Sex och relationer ska vara på lika villkor för alla inblandade. Men många unga vuxna har upplevt baksidorna med kombinationen alkohol och sex. Unga vuxna är den främsta riskgruppen när det kommer till sexuell hälsa, riskutsatthet och risktagande och alkohol är en bidragande faktor till det.

Undersökningen visar att det är en stor andel, framför allt kvinnor (85 procent), som har varit med om att någon som raggat på dem har varit för berusad. Sex av tio kvinnor har blivit trakasserade av en berusad person och var femte kvinna (19 procent) har blivit utsatt för ett övergrepp av någon som var alkoholpåverkad.

– Kombinationen alkohol och sex är inte nödvändigtvis någonting dåligt. Men alkohol försämrar omdömet och det som inledningsvis upplevdes som en positiv effekt av alkoholen kan slå över i någonting negativt. Alkoholen gör att vi får sämre koll på oss själva, på andra och på vår omgivning i stort, säger Karin Hagman, vd på IQ.

I IQs undersökning uppger 88 procent att de tror att alkohol i samband med sex ökar risken att utsätta någon annan för någonting som den inte vill. 30 procent säger att #metoo-debatten har fått dem att reflektera mer över hur de beter sig mot andra när de är alkoholpåverkade. Framförallt är det männen som svarar att de reflekterar mer, 35 procent jämfört med 24 procent av kvinnorna

– Alkohol och sex är en fråga på både individ- och samhällsnivå. Alkohol är aldrig en ursäkt för dåligt beteende. För att åstadkomma förändring är det viktigt att flytta fokus till den som går över någon annans gräns. Vi har alla ett ansvar att reflektera över vårt eget agerande och hur det påverkar andra, säger Karin Hagman.

I IQs nya rapport ”Röster om alkohol, sex och relationer bland unga vuxna” presenteras undersökningsresultatet. Rapporten innehåller även intervjuer med: Lotfi Khemiri, ST-läkare vid Beroendecentrum i Stockholm och doktorand på Karolinska Institutet, Gabriel Wikström, tidigare folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister, Malin Hansson, sexolog och doktorand vid Göteborgs universitet samt Pelle Ullholm, sakkunnig i sexualupplysning på RFSU. Rapporten finns på IQ.se/rapporter-unga-vuxna 

Se bifogat faktablad för ytterligare siffror från undersökningen.

*Den riksrepresentativa undersökningen genomfördes av Kantar Sifo, på uppdrag av IQ, under perioden 3–11 mars 2019 bland 1 065 personer mellan 18 och 25 år via en webbpanel.

För ytterligare information
Karin Hagman, vd IQ, telefon 073-392 61 06, e-post karin.hagman@iq.se 

Pressbilder: https://www.mynewsdesk.com/se/iq/latest_media

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IQ är en organisation som verkar för ett smartare förhållningssätt till alkohol. IQs verksamhet består av kommunikationsinsatser, rapporter och undersökningar inom aktuella alkoholfrågor samt ett rikstäckande nätverk av aktörer inom alkoholområdet. IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget. Läs mer på IQ.se. 


Taggar:

Prenumerera

Media

Media