• news.cision.com/
  • IQ/
  • Bara varannan svensk: ”Helt fel att bli berusad kring barn”

Bara varannan svensk: ”Helt fel att bli berusad kring barn”

Report this content

Att dricka sig berusad när barn är med tycker de flesta svenskar är fel. Det är inte konstigt då barn tycker det är obehagligt när vuxna dricker för mycket. Därför är det oroande att IQs årliga Alkoholindex, som mäter svenskarnas attityder till alkohol, visar en förskjutning i frågan under de senaste tio åren. Klart färre tycker att det är helt fel att bli berusad när barn är med jämfört med för tio år sedan. 

– Som vuxen bör du tänka på att barn, redan vid små mängder alkohol, märker att du blir förändrad. Något glas vin gör dig inte till en dålig förälder men barnets känslor måste gå först. Och om något händer med barnet måste du som vuxen kunna agera och ta ansvar. Det är viktigt att tänka till och reflektera över sin egen konsumtion, inte minst när barn är med, säger Karin Hagman, vd på IQ.

Andelen som anser att det är helt fel att bli berusad när barn är med har minskat från 61 procent 2010 till 52 procent 2020. Det är även en stor skillnad mellan könen. Bland män är det endast 43 procent i årets undersökning som anser att det är helt fel, medan kvinnor är mer återhållsamma, 61 procent tycker att det är helt fel att bli berusad när barn är med.

– Det som kan hända när du dricker alkohol är att du inte blir lika mottaglig för barnets signaler. Utgå ifrån dina förväntningar på andra, exempelvis en barnvakt. Vad tycker du är okej att den gör när den tar hand om ditt barn? Vad känns tveksamt? Om du använder det som vägledning kan du hitta ett bra förhållningssätt för dig själv, säger Sara Wallhed Finn, legitimerad psykolog på alkoholmottagningen Riddargatan 1 vid Beroendecentrum Stockholm och medicine doktor vid Karolinska institutet.

Svensken fortsatt relativt restriktiv

”Att bli berusad när barn är med”, är en av sju frågor som utgör IQs Alkoholindex. IQs Alkoholindex är ett samlat mått på svenskarnas attityd till alkohol, med betoning på berusningsdrickande. Det totala indexvärdet är relativt oförändrat över tid. 2010 uppmättes index till 61,9. Sedan dess har indexvärdet varierat under åren. 2020 är indexvärdet 63,4. Alkoholindex presenteras på en skala från 0-100, där 0 är mest tillåtande och 100 är mest restriktiv. Samma frågor ställs en gång per år till personer 16 år och äldre. Undersökningen startade 2010 och genomförs av Novus. Resultatet för 2020 är baserat på 4 189 intervjuer. 

Hela rapporten, samt tidigare års rapporter, finns på https://www.iq.se/alkoholindex.

Se bifogat faktablad för grafer och 5 tips kring alkohol och barn, samt en sammanfattning av årets Alkoholindex.

För ytterligare information
Karin Hagman, vd IQ, telefon: 073-392 61 06, e-post: karin.hagman@iq.se
Sara Wallhed Finn, legitimerad psykolog, telefon: 070-796 16 40, e-post: sara.wallhed-finn@ki.se
David Wahlund, pressansvarig IQ, telefon: 070-921 75 55, e-post: david@iq.se

IQ verkar för ett smartare förhållningssätt till alkohol. IQs verksamhet består av kommunikationsinsatser, rapporter och undersökningar inom aktuella alkoholfrågor samt ett rikstäckande nätverk av aktörer inom alkoholområdet. IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget. Läs mer på https://www.iq.se/