Fotbollsprojekt påverkar attityder till alkohol

Det svenska fotbollsprojektet IQ United har lett till fler diskussioner om alkohol bland ungdomar som spelar fotboll. En majoritet av lagen menar att IQ United dessutom kan ge effekt när det gäller att senarelägga alkoholdebuten.

Det svenska fotbollsprojektet IQ United har lett till fler diskussioner om alkohol bland ungdomar som spelar fotboll. En majoritet av lagen menar att IQ United dessutom kan ge effekt när det gäller att senarelägga alkoholdebuten.

Nästan en kvarts miljon ungdomar spelar fotboll, och få miljöer har därmed lika stor möjlighet att påverka normer och attityder som fotbollsvärlden. Därför startade IQ för två år sedan IQ United tillsammans med Svenska Fotbollförbundet. Hittills har 550 lag gått med i IQ United.

Tre av fyra lag (71 procent) som tidigare aldrig diskuterat alkoholfrågor inom laget har gjort det sedan de blev medlemmar i IQ United, det visar en nyligen genomförd undersökning. Ungdomarna vågar fråga tränarna om alkohol och tränarna upplever att de kan prata om alkohol mer öppet inom laget, till exempel genom att fråga vad spelare gjort under helgen.

Närmare fyra av fem lag (78 procent) tror att medlemskapet i IQ United kan ge effekt när det gäller att senarelägga alkoholdebuten. Såväl tränare som Svenska Fotbollförbundet är övertygade om att det främst handlar om hur föreningen och/eller ledaren agerar i dessa frågor.

- Vi får otroligt många samtal om vad man kan göra, hur man tar upp alkoholfrågan inom laget, hur man driver policyfrågor med mera, säger Magnus Andersson på Svenska Fotbollförbundet.

77 procent av lagen tror att IQ United kan minska alkoholkonsumtionen för ungdomarna även efter att de har provat alkohol första gången.

Alla ungdomslag med spelare mellan 13-17 år kan gå med i IQ United. Lagen kommer överens om att alkohol och fotboll inte hör ihop, att inte tillåta alkohol på läger eller turneringar och att inte tillåta att tränare eller spelare är bakfull vid träning eller match. Då får de bära IQ United-märket.

Piteå Summer Games - nytt IQ-projekt
Piteå Summer Games, den näst största fotbollsturneringen i Sverige, är IQ-projekt nummer 731. 700 lag med barn och ungdomar från 16 nationer samlas under tre dagar i slutet av juni. Piteå Summer Games genomförs sedan 1990 och arrangörerna har på ett engagerat sätt arbetat för att göra turneringen fri från alkohol.

Information om IQ och IQ:s projekt finns på http://www.iq.se

För ytterligare information:
Christina Luttropp Voquer, IQ, 08-410 249 50, 0709-217 554

IQ verkar för ett smartare förhållningssätt till alkohol. IQ lyfter fram projekt, goda exempel, som kan inspirera fler att göra mer för att minska alkoholkonsumtionen. Läs mer på IQ.se.

Om oss

IQ verkar för ett smartare förhållningssätt till alkohol. IQs verksamhet består av kommunikationsinsatser, rapporter och undersökningar inom aktuella alkoholfrågor samt ett rikstäckande nätverk av aktörer inom alkoholområdet. IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget. Läs mer på https://www.iq.se/

Prenumerera