IQ polisanmäler spritkonton på Instagram

För barn och unga som vet vad de ska söka efter har det under lång tid varit enkelt att få tag i starksprit via sociala medier som exempelvis Instagram. IQ har hittat ett hundratal olika konton som erbjuder alkohol till försäljning dygnet runt. För att få dessa konton att försvinna och minska risken att barn och unga råkar illa ut på grund av alkohol har IQ polisanmält ett antal av dessa konton för brott mot alkohollagen.

Inför skolavslutningen och den stundande sommaren kommer IQ också arbeta med att uppmärksamma föräldrar på hur enkelt det är för barn och unga att köpa alkohol via sociala medier och uppmuntra dem att prata med sina barn om riskerna med detta. 

– Att det är så enkelt för ungdomar att köpa starksprit via sociala medier är skrämmande. Nu inför sommaren och skolavslutningarna är det viktigt att föräldrar pratar med sina barn om detta och förklarar att de som handlar alkohol via sociala medier stödjer en kriminell verksamhet och utsätter sig själva för stora risker, säger Karin Hagman, vd på IQ.

Som ett ytterligare led i arbetet att informera och öka kunskapen om detta har IQ skapat ett antal olika konton med namn som liknar de konton som idag säljer sprit via Instagram. Syftet med dessa konton är att få barn och unga att reflektera över de risker som finns kopplat till att köpa alkohol via sociala medier.

– Det är uppenbart att dessa konton bryter mot både gällande svensk lagstiftning och Instagrams egna regler. Jag har kontaktat Instagram för att få igång en dialog kring hur de ser på denna typ av konton och vad de gör för att de ska försvinna. Jag utgår ifrån att Instagram, precis som jag och många med mig, anser att denna typ av konton bör försvinna och ändrar sina rutiner så att det också blir så, säger Karin Hagman, vd på IQ.

Tre tips till föräldrar

1. Prata med ditt barn 
Prata med ditt barn om alkoholförsäljning via sociala medier, fråga om de känner till att det förekommer, om de handlat själva eller känner någon som gjort det. Berätta varför du inte vill att ditt barn handlar alkohol via dessa konton och att personer som gör det stöttar en kriminell verksamhet och utsätter sig för många olika risker. 

2. Anmäl till Instagram 
Om du stöter på ett konto som du tror säljer alkohol kan du enkelt anmäla kontot direkt till Instagram. Så här gör du för att anmäla ett konto:
- gå in på kontots profil
- klicka på punkterna uppe till höger
- klicka på Anmäl och följ instruktionerna

De personer som ligger bakom kontot kan inte se vem det är som anmält. 

3. Prata med andra föräldrar 
Berätta för andra föräldrar hur enkelt det är för barn och unga att få tag i alkohol via sociala medier, vilka risker som det är förknippat med och hur man gör för att anmäla konton till exempelvis Instagram.

För ytterligare information: 
Karin Hagman, vd IQ telefon 073-392 61 06 alt karin.hagman@iq.se

Pressbild: http://www.iq.se/sv/press/pressbilder

_____________________________________________________________________________________________________________________________
IQ verkar för ett smartare förhållningssätt till alkohol. IQs verksamhet består av kommunikationsinsatser, rapporter och undersökningar inom aktuella alkoholfrågor samt ett rikstäckande nätverk av aktörer inom alkoholområdet. IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget. Läs mer på IQ.se.

Taggar:

Om oss

IQ verkar för ett smartare förhållningssätt till alkohol. IQs verksamhet består av kommunikationsinsatser, rapporter och undersökningar inom aktuella alkoholfrågor samt ett rikstäckande nätverk av aktörer inom alkoholområdet. IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget. Läs mer på https://www.iq.se/

Prenumerera

Dokument & länkar