Mångas jul- och nyårsfirande påverkas negativt av alkohol

Report this content

Drygt 4 av 10 (44 procent) säger att deras jul- och nyårsfirande har påverkats negativt på grund av andras alkoholkonsumtion. Bland kvinnor är siffran 51 procent till skillnad mot männen där motsvarande siffra är 38 procent. Men endast 16 procent svarar att de tror att de själva påverkat någon annans firande negativt. 3 av 4 (75 procent) tror att deras jul- och nyårsfirande skulle bli lika bra, eller bättre, om de drack mindre alkohol. Det framkommer i en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört.

– Vid jul och nyår dricks det mycket alkohol vilket leder till oro och obehag för många, inte minst barn. Vi behöver bli bättre på att prata med varandra om hur vi vill ha det med alkohol i samband med högtider. Om du tycker att det dricks för mycket eller vill förändra sättet ni dricker alkohol på, säg det. Du är antagligen inte ensam om att tycka så men någon måste vara först med att lyfta frågan, säger Karin Hagman, vd på IQ.

I undersökningen framkommer även att 8 av 10 inte tycker att det är viktigt att det serveras alkohol i samband med julbord med familjen/släkten.

Tips inför jul- och nyårsfirandet

  •  Alkoholtjata inte. Respektera om någon inte vill dricka alkohol eller inte vill dricka så mycket. Tjata inte utan låt människor bestämma själva.
  •  Ifrågasätt alkoholkulturen. Om du inte tycker att ni ska dricka alkohol, säg det. Idag finns det många alkoholfria drycker som passar minst lika bra.
  •  Fundera över ditt eget drickande. Tänk på hur din egen alkoholkonsumtion påverkar andra. Bidrar den verkligen till att det blir trevligare för alla?

– Julen är en uppskattad högtid för många vuxna men framförallt är det barnens högtid. Hur påverkar de vuxnas drickande dem och vilka traditioner för vi vidare? Det är viktigt att vi funderar på om vår egen och andras alkoholkonsumtion verkligen bidrar till att göra det trevligare för alla, säger Karin Hagman.

Se bifogat faktablad för resultat från undersökningen.

*Sifo genomförde den riksrepresentativa undersökningen, på uppdrag av IQ, under perioden 12–20 oktober 2018 bland 1000 personer, 18 år och uppåt via en webbpanel.


För ytterligare information
Karin Hagman, vd IQ, telefon 073-392 61 06, e-post karin.hagman@iq.se
Pressbilder: https://www.mynewsdesk.com/se/iq/latest_media