• news.cision.com/
  • IQ/
  • Så ska AIK, Djurgården och Hammarby ta krafttag mot fyllan på fotboll

Så ska AIK, Djurgården och Hammarby ta krafttag mot fyllan på fotboll

Report this content

I en studie där skådespelare agerat kraftigt berusade och sedan försökt komma in på arenorna i samband med att AIK, Djurgården och Hammarby spelade allsvensk fotboll blev endast 13 procent nekade inträde. I samma studie nekades 68 procent av de ”kraftigt berusade” skådespelarna att köpa alkohol på krogarna utanför arenorna och 32 procent nekades att köpa alkohol inne på arenorna. Nu presenterar AIK, Djurgården och Hammarby, tillsammans med IQ och STAD, en rad åtgärder för att minska andelen kraftigt berusade personer på sina matcher. 

Skådespelarstudien genomfördes av STAD (Stockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem) och är en del av arbetet inom ramen för satsningen Fotboll utan Fylla, ett samarbete mellan IQ, STAD och de allsvenska fotbollsklubbarna AIK, Djurgården och Hammarby. Samarbetet syftar till att skapa en ännu bättre fotbollsupplevelse och trygga och säkra arrangemang genom att jobba med frågor som berör alkoholens roll före, under och efter allsvenska fotbollsmatcher.

- STAD har under lång tid, och med goda resultat, arbetat med att förändra attityden och öka kunskapen kring alkohol och alkoholservering på krogarna i Stockholm. Jag är övertygad om att vi tillsammans med övriga inblandade parter i Fotboll utan Fylla kan åstadkomma stora och positiva förändringar även på fotbollsarenor, säger Johanna Gripenberg, sektionschef på STAD.

I skådespelarstudien deltog åtta skådespelare som spelade kraftigt berusade. De genomförde 109 försök att köpa alkohol (1 öl) på krogarna utanför Tele2 Arena och Friends Arena och 176 försök att köpa alkohol (1 öl) i kiosker och barer inne på Tele2 Arena och Friends Arena. Skådespelarna genomförde även 70 försök att komma in på Tele2 Arena och Friends Arena. Skådespelarstudien genomfördes under perioden augusti-oktober 2015 vid totalt sex allsvenska fotbollsmatcher där AIK, Djurgården och Hammarby spelade.

- Resultat från studien visar att det uppenbarligen finns problem kopplade till alkohol och alkoholservering i samband med fotboll. Nu tar vi på IQ tillsammans med STAD, AIK, Djurgården, Hammarby och övriga inblandade krafttag för att förbättra detta, säger Juan-Pablo Roa, vd på IQ.

- Jag vet att både AIK och Djurgården håller med mig om att det är oacceptabelt att så pass många kraftigt berusade personer både fick komma in och köpa alkohol inne på arenorna i samband med våra respektive matcher. Detta är något som vi måste förändra och jag är övertygad om att vi tillsammans med övriga inblandade parter kommer att lyckas, säger Henrik Kindlund, vd Hammarby Fotboll.

Bland de åtgärder som nu genomförs inom ramen för Fotboll utan Fylla finns:

-    Anpassad utbildning i Ansvarsfull alkoholservering till krogpersonal utanför respektive arena samt till serveringsansvarig inne på respektive arena.

-    Utbildning för entrépersonal från både arrangören och arenabolaget. 

-    Utbildning för serveringspersonal inne på respektive arena. 

-    Se över och arbeta med alkoholpolicy och till policyn kopplad handlingsplan.

-    Klargörande av förväntningar på de olika aktörerna som är inblandade i samband med matcher. Vad förväntas av respektive aktör före, under och efter match? 

-    Förändra attityden till alkohol i samband med fotboll genom informationsinsatser och opinionsbildning. 

Se även bifogat faktablad för ytterligare resultat och information kring skådespelarstudien.

För ytterligare information:
Juan-Pablo Roa, vd IQ, 0709-79 58 55 alt juan-pablo@iq.se
Johanna Gripenberg, sektionschef på STAD, telefon 070-484 88 64 alt johanna.gripenberg@sll.se
Henrik Kindlund, vd Hammarby Fotboll, telefon 0702-56 64 44 alt Henrik.kindlund@HammarbyFotboll.se
Mikael Ahlerup, vd AIK Fotboll, telefon 08-735 96 60 alt mikael.ahlerup@aik.se
Henrik Berggren, vd Djurgården Fotboll, telefon 070-942 13 81 alt henrik.berggren@dif.seIQ
är en organisation som verkar för en smartare syn på alkohol. IQs verksamhet består av informationsinsatser, rapporter och undersökningar inom aktuella alkoholfrågor samt ett rikstäckande nätverk av aktörer inom alkoholområdet. IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget. Läs mer på IQ.se. STAD (Stockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem) grundades år 1995. Organisatoriskt hör STAD till Centrum för psykiatriforskning (CPF), en centrumbildning mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet. Läs mer på www.stad.org.

Taggar:

Citat

Jag vet att både AIK och Djurgården håller med mig om att det är oacceptabelt att så pass många kraftigt berusade personer både fick komma in och köpa alkohol inne på arenorna i samband med våra respektive matcher. Detta är något som vi måste förändra och jag är övertygad om att vi tillsammans med övriga inblandade parter kommer att lyckas.
Henrik Kindlund, vd Hammarby Fotboll