Vanligt att unga dricker alkohol vid Valborg – enligt unga

Report this content

Enligt en ny undersökning* som IQ genomfört bland 512 ungdomar mellan 14-17 år uppger drygt 3 av 4 (77 procent) att de tror att det är vanligt att ungdomar dricker alkohol i samband med Valborg. På frågan vilka anledningar det finns till att tonåringar under 18 år dricker alkohol svarar flest ungdomar ”För att det är spännande”, följt av ”För att inte känna sig utanför” och ”För att det gör fester roligare”. Knappt 9 av 10 (87 procent) uppger även att de tycker det är bra att föräldrar hjälper till med anledningar att säga nej till alkohol.

Inför Valborg får 109 000 vårdnadshavare, vars barn under 2018 fyller 14 år, IQs bok Tonårsparlören hemskickad till sig. Tonårsparlören syftar till att underlätta samtal om alkohol mellan föräldrar och tonåringar och innehåller bland annat kapitel som "Hur pratar man om alkohol?", "Bjuda hemma?", "Köpa ut?", "Sociala medier" och "Festivaler". 

– I samband med Valborg är det många unga som kommer i kontakt med alkohol och det måste man som förälder vara förberedd på. Att prata om alkohol, inte köpa ut och hjälpa sina barn med anledningar att säga nej till alkohol är jätteviktigt och något som de allra flesta tonåringar tycker är bra, säger Karin Hagman, vd på IQ.

Ytterligare resultat från undersökningen bland tonåringar mellan 14-17 år:  
- Drygt 9 av 10 (91 procent) tycker det är bra att föräldrar pratar med sina barn om alkohol.
- 9 av 10 uppger att det är bra att föräldrar inte köper ut alkohol till sina barn. 

IQ har även genomfört en undersökning bland 3 358 föräldrar med barn mellan 13-17 år där det bland annat framkommer att 85 procent tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med Valborg, att nästan 3 av 10 (28 procent) är oroliga för att deras barn ska dricka alkohol i samband med valborg och att 9 procent tror att det är vanligt att deras egna tonåringar dricker alkohol.

– Att utgå ifrån att det bara är andra ungdomar och inte ens egna barn som dricker alkohol blir inte alltid rätt. Oavsett om ditt barn dricker eller inte dricker alkohol är det viktigt att prata om alkohol. Med största sannolikhet är det något de kommer att komma i kontakt med på ett eller annat sätt, och då är det bra att man som förälder har varit tydlig med vad man själv tycker, säger Karin Hagman, vd på IQ.

Se bifogat faktablad för ytterligare resultat från undersökningen bland tonåringar mellan 14-17 år och tonårsföräldrar.

Årets version av Tonårsparlören finns att läsa på www.tonårsparlören.se, där finns även innehållet på engelska och som ljudbok. 

*Undersökningarna genomfördes av Norstat bland 512 tonåringar mellan 14-17 år och 3 358 tonårsföräldrar med barn mellan 13-17 år mellan 23 mars-15 april 2018 via en slumpvis rekryterad webbpanel.

För ytterligare information:
Karin Hagman, vd IQ telefon 073-392 61 06 alt karin.hagman@iq.se

Pressbild:http://www.iq.se/sv/press/pressbilder

________________________________________________________________________________________________________________
IQ är en organisation som verkar för ett smartare förhållningssätt till alkohol. IQs verksamhet består av kommunikationsinsatser, rapporter och undersökningar inom aktuella alkoholfrågor samt ett rikstäckande nätverk av aktörer inom alkoholområdet. IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget. Läs mer på IQ.se. 


Taggar: