IRLAB presenterar nya data som indikerar att mesdopetam kan förebygga dyskinesier vid Parkinsons sjukdom

Report this content

IRLAB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A) har erhållit nya resultat från prekliniska studier som indikerar att läkemedelskandidaten mesdopetam även har potential att förebygga utvecklingen av levodopa-inducerade dyskinesier, ofrivilliga och besvärande överrörelser, vid Parkinsons sjukdom. Detta ökar den kommersiella potentialen för mesdopetam. Substansen har tidigare visat sig effektiv vid behandling av redan etablerade dyskinesier, vilket studeras ytterligare i en pågående klinisk Fas IIb/III-prövning. Resultaten från de nya prekliniska studierna kommer att presenteras vid Society for Neuroscience (SfN) Global Connectome: A Virtual Event den 11 januari 2021.

Standardbehandlingen vid Parkinsons sjukdom utgörs sedan decennier av läkemedlet levodopa som tas flera gånger dagligen. Behandlingen leder i en stor del av patienterna till en överkänslighet för levodopa, så kallad sensitisering, som är förknippad med utveckling av levodopa-inducerade dyskinesier. Dyskinesier försämrar starkt patienternas livskvalitet. Att förbygga levodopa sensitisering har därmed potential att hindra utveckling av dyskinesier.

”Dessa spännande och viktiga resultat från våra nya prekliniska studier utökar den potentiella nyttan av mesdopetam vid Parkinsons sjukdom väsentligt, eftersom vi nu ser en möjlighet att inte bara kunna behandla utan även förebygga dyskinesier. Att på så sätt kunna bromsa utvecklingen av sjukdomssymptom har länge varit ett högt eftersträvat mål inom forskningen, som hittills inte kunnat nås”, säger Nicholas Waters, vd på IRLAB.

Tidigare publicerade prekliniska data samt resultat från kliniska Fas Ib- och IIa-studier visar att IRLAB:s läkemedelskandidat mesdopetam är aktiv mot levodopa-inducerade dyskinesier när dessa redan uppstått. De nya resultaten adresserar förmågan hos mesdopetam att, vid låga doser, dessutom kunna bromsa utvecklingen av levodopa sensitisering i en preklinisk försöksmodell, och därmed ha potential att även fungera som en förebyggande behandling av dyskinesier, en svår form av ofrivilliga och besvärande överrörelser.

I studien undersöktes även amantadin, den nu tillgängliga läkemedelsbehandlingen av levodopa-inducerade dyskinesier, som inte visade någon dämpning av levodopa-sensitisering. Således särskiljer sig mesdopetam från dagens tillgängliga behandling.

En sammanfattning av resultaten har granskats och accepterats av Society of Neuroscience (SfN) för presentation vid en av världens främsta konferenser inom neurovetenskap, SfN Global Connectcome: A Virtual Event.

Hitta posterpresentationen på konferensen:

Författare: P. Svenningsson, Y. Yang, S. Hjorth, S. Waters, N. Waters, P. Svensson, J. Tedroff

Presentatör: Dr Susanna Holm Waters, M.D., Ph.D., director of Biology and Biostatistics på IRLAB.

Presentationstid: Måndag 11 januari 2021 kl. 16:00-16:30 CET (10:00 -10:30 EST)

Presentationsnummer: P116.05

Titel: Mesdopetam suppresses sensitization and AIMs in the rodent unilateral 6-OHDA lesion model of Parkinson's disease

Sessionstitel: Therapeutic Strategies

Postern kommer efter presentationen att publiceras på IRLAB:s webbplats under ”vetenskapliga publikationer” (https://www.irlab.se/sv/forskningsplattform/vetenskapliga-publikationer)

För mer information

Nicholas Waters, VD                 
Tel: +46 730 75 77 01                
E-post: nicholas.waters@irlab.se

Om SfN Global Connectome: A Virtual Event

SfN Global Connectome: A Virtual Event är ett helt nytt digitalt neurovetenskapligt evenemang för att främja vetenskapligt utbyte världen över och över olika forskningsområden. Forskare på alla nivåer i karriären och i alla discipliner erbjuds en möjlighet att lära, samarbeta och knyta nya kontakter.

Om mesdopetam

Mesdopetam (IRL790) är en dopamin D3-receptorantagonist under utveckling för behandling av PD-LIDs, ofrivilliga och besvärande dyskinesier (överrörelser) som ofta följer behandling med levodopa, och PD-P, psykos vid Parkinsons sjukdom. I prekliniska och initiala kliniska studier minskar mesdopetam dyskinesier som uppträder efter behandling med levodopa, vilket leder till ökad ”Good ON”-tid. I prekliniska studier har mesdopetam dessutom visat antipsykotiska egenskaper. IRLAB anser att mesdopetam således har potential att samtidigt behandla både besvärande dyskinesier och psykos vid Parkinsons sjukdom.

Om IRLAB

IRLAB är ett svenskt forsknings- och läkemedelsutvecklingsbolag som fokuserar på att utveckla nya läkemedel för behandling vid Parkinsons sjukdom. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidater, mesdopetam (IRL790) och pirepemat (IRL752), vilka båda genomgått Fas IIa-studier, är avsedda för behandling av några av de svåraste symtomen relaterade till Parkinsons sjukdom: ofrivilliga rörelser (PD-LIDs), psykos (PD-P) och symtom som är kopplade till kognitiv försämring såsom försämrad balans och ökad risk för fall (PD-Fall). Genom den egenutvecklade forskningsplattformen ISP (Integrative Screening Process) upptäcker och utvecklar IRLAB unika läkemedelskandidater för sjukdomar relaterade till det centrala nervsystemet (CNS) där stora växande medicinska behov föreligger. Förutom de kliniska kandidaterna har ISP-plattformen dessutom genererat flera CNS-program som nu är i preklinisk fas. IRLAB är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista. Mer information på www.irlab.se.

Citat

Dessa spännande och viktiga resultat från våra nya prekliniska studier utökar den potentiella nyttan av mesdopetam vid Parkinsons sjukdom väsentligt, eftersom vi nu ser en möjlighet att inte bara kunna behandla utan även förebygga dyskinesier. Att på så sätt kunna bromsa utvecklingen av sjukdomssymptom har länge varit ett högt eftersträvat mål inom forskningen, som hittills inte kunnat nås.
Nicholas Waters - VD