IRLAB:s kliniska läkemedelskandidat IRL752 publicerad i JPET

IRLAB meddelade idag att en vetenskaplig artikel som beskriver den unika farmakologiska profilen av IRL752, som utvecklas för behandling av balansnedsättning och fall vid Parkinsons sjukdom, har blivit accepterad och nu publicerats online i The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, JPET.

”Denna artikel var resultatet av ett lyckat samarbete mellan forskarna på IRLAB och en akademisk forskargrupp i Storbritannien. Att dela vår forskning inom ett internationellt nätverk och utforska potentialen av vår läkemedelskandidat hos ett erkänt och oberoende labb som specialiserar sig på att studera kognitiva processer är viktigt för oss. Jag skulle även vilja betona vikten av dessa vetenskapliga resultat för den fortsatta kliniska utvecklingen och den förändring vi hoppas att IRL752 kommer att innebära för drabbade patienter och deras vårdgivare”, säger Stephan Hjorth, Ph.D., Prof., senior vetenskaplig rådgivare på IRLAB.

JPET, The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, är en högt rankad internationell tidskrift inom forskning kring farmakologi. Tidskriften är utgiven av The American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics (ASPET).

IRL752 är en läkemedelskandidat i klinisk Fas II och utvecklas av IRLAB för behandling av balansnedsättning (postural dysfunktion) och fall vid Parkinsons sjukdom (PD-Fall). Den vetenskapliga artikeln beskriver den farmakologiska profilen hos IRL752, karakteriserad av förstärkning av kortikal noradrenalin, dopamin, och acetylkolin neurotransmission, åtföljt av förbättrade kognitiva funktioner. Denna farmakologiska profil är i linje med den tänkta kliniska användningen av IRL752 vid tillstånd där kortikal neurotransmission är försämrad, som axiala motorsymtom och kognitiva brister associerade med försämrad balans och fall vid Parkinsons sjukdom. Effektprofilen av IRL752 karakteriserades i omfattande in vivo-studier, där effekt på beteende, neurotransmisson och genuttryck undersöktes, samt i in vitro-studier av receptorinteraktioner.

Artikeln publicerades online som en del av JPET Fast Forward, vilken innehåller artiklar i manuskriptform som har accepterats och publicerats i JPET men som inte har redigerats och inte har tilldelats ett nummer av tidskriften. Redigering, inklusive grafik, kan leda till vissa skillnader mellan Fast Forward-versionen och den slutliga versionen.

Artikeln: Hjorth, S. et al. (3S)3(2,3difluorophenyl)3methoxypyrrolidine (IRL752) – a novel cortical-preferring catecholamine transmission- and cognition-promoting agent. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, DOI: 10.1124/jpet.120.000037.

För vidare information

Nicholas Waters, VD                 
Tel: +46 730 75 77 01                
E-post: nicholas.waters@irlab.se

Om IRL752

IRL752, som är den ena av IRLAB:s två läkemedelskandidater i Fas II, utvecklas för behandling av balansnedsättning (postural dysfunktion) och fall vid Parkinsons sjukdom. Resultaten från den kliniska Fas IIa-studien, som nu publicerats, tyder på att IRL752 har potential att förbättra balans och minska risken för fall. IRL752 har egenskapen att öka halterna av signalämnena noradrenalin och dopamin i hjärnbarkens främre delar samt att aktivera specifika gener involverade i nervcellernas kontakter. I klinisk forskning har det visats att både signalämnena noradrenalin och dopamin minskar i hjärnbarkens främre delar vid Parkinsons sjukdom. Effekterna av denna minskning skulle genom behandling med IRL752 kunna motverkas och då leda till förbättring av balans, kognitiva och psykiatriska symtom för dessa patienter. En fas IIb-studie med läkemedelskandidaten planeras att påbörjas under 2020 för att utvärdera effekter av IRL752 på fallfrekvens jämfört med placebo.

Om IRLAB

IRLAB är ett svenskt forsknings- och läkemedelsutvecklingsbolag som fokuserar på att utveckla nya läkemedel för behandling vid Parkinsons sjukdom. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidater, mesdopetam (IRL790) och IRL752, vilka båda genomgått Fas IIa-studier, är avsedda för behandling av några av de svåraste symtomen relaterade till Parkinsons sjukdom: ofrivilliga rörelser (PD-LIDs), psykos (PD-P) och symtom som är kopplade till kognitiv försämring såsom försämrad balans och ökad risk för fall (PD-Fall). Genom den egenutvecklade forskningsplattformen ISP (Integrative Screening Process) upptäcker och utvecklar IRLAB läkemedelskandidater för sjukdomar relaterade till det centrala nervsystemet (CNS) där stora växande medicinska behov föreligger. Förutom de kliniska kandidaterna har ISP-plattformen dessutom genererat flera CNS-program som nu är i preklinisk fas. IRLAB:s Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, 08-528 00 399. Mer information på www.irlab.se.

Prenumerera

Citat

Denna artikel var resultatet av ett lyckat samarbete mellan forskarna på IRLAB och en akademisk forskargrupp i Storbritannien. Att dela vår forskning inom ett internationellt nätverk och utforska potentialen av vår läkemedelskandidat hos ett erkänt och oberoende labb som specialiserar sig på att studera kognitiva processer är viktigt för oss. Jag skulle även vilja betona vikten av dessa vetenskapliga resultat för den fortsatta kliniska utvecklingen och den förändring vi hoppas att IRL752 kommer att innebära för drabbade patienter och deras vårdgivare
Stephan Hjorth, Ph.D., Prof., senior vetenskaplig rådgivare på IRLAB