IRLAB:s kliniska läkemedelskandidat mesdopetam publicerad i JPET

Report this content

IRLAB meddelade idag att en vetenskaplig artikel som beskriver den prekliniska farmakologin för mesdopetam (IRL790), en dopamin D3-receptorantagonist för behandling av motoriska och psykiatriska symtom vid Parkinsons sjukdom har publicerats i The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, JPET. Dessutom publicerades ytterligare en artikel i JPET som indikerar att mesdopetam kan ha gynnsamma effekter på neurotrofiska faktorer som är viktiga för bevarad synaptisk funktion och nervcellsignalering.

”De två artiklarna som nu publiceras i JPET bidrar till den växande mängd data som stöder mesdopetam som en väldigt lovande läkemedelskandidat för behandling av både motoriska och psykiatriska komplikationer vid Parkinsons sjukdom. Studien bidrar dessutom till det ökande antalet vetenskapliga publikationer som visar på en betydelsefull roll för dopamin D3-receptorn som ett målprotein för läkemedel vid Parkinsons sjukdom”, säger Susanna Waters, läkare och medicine doktor, Director of Biology & Biostatistics på IRLAB.

JPET, The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, är en högt rankad internationell tidskrift inom forskning kring farmakologi. Tidskriften är utgiven av The American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics.

Mesdopetam är en läkemedelskandidat i klinisk Fas II som utvecklas av IRLAB Therapeutics för behandling av levodopa inducerade dyskinesier vid Parkinsons sjukdom (PD-LIDs) och psykoser vid Parkinsons sjukdom (PD-P).

Artikeln som rapporterar den prekliniska farmakologin visar att mesdopetam är aktiv i modeller för levodopa-inducerade dyskinesier (LIDs) och i modeller för psykos. Denna effektprofil tillskrivs mesdopetams antagonism av dopamin D3-receptorer, med stöd av in vitro-studier och molekylära modelleringsresultat.

Artikeln av forskare vid Centrum för Molekylär Medicin (CMM), Institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet, rapporterar om effekterna av mesdopetam på proteinnivåer och fosforylering. Slutsatsen är att mesdopetam kan ha positiva effekter på nervcellsproteiner av betydelse för synaptisk plasiticitet och nervcellsignalering.

De två artiklarna publicerades online som en del av JPET Fast Forward, vilken innehåller artiklar i manuskriptform som har accepterats och publicerats i JPET men som inte har redigerats och inte har tilldelats ett nummer av tidskriften. Redigering, inklusive grafik, kan leda till vissa skillnader mellan Fast Forward-versionen och den slutliga versionen.

Artikeln: Waters, S. et al. Preclinical pharmacology of [2-(3-fluoro-5-methanesulfonylphenoxy)ethyl](propyl)amine (IRL790), a novel dopamine transmission modulator for the treatment of motor and psychiatric complications in Parkinson’s disease. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, DOI: https://doi.org/10.1124/jpet.119.264226

Artikeln: Becanovic, K. et al. Effects of a novel psychomotor stabilizer, IRL790, on biochemical measures of synaptic markers and neurotransmission. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics DOI: https://doi.org/10.1124/jpet.119.264754

För mer information

Nicholas Waters, VD                 
Tel: +46 730 75 77 01                
E-post: nicholas.waters@irlab.se

Joakim Tedroff, CMO 
Tel: +46 70 760 16 91
E-post: joakim.tedroff@irlab.se

Om IRLAB

IRLAB är ett svenskt forsknings- och läkemedelsutvecklingsbolag som fokuserar på att utveckla nya läkemedel för behandling vid Parkinsons sjukdom. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidater, mesdopetam (IRL790) och IRL752, vilka båda genomgått Fas IIa-studier, är avsedda för behandling av några av de svåraste symtomen relaterade till Parkinsons sjukdom: ofrivilliga rörelser (PD-LIDs), psykos (PD-P) och symtom som är kopplade till kognitiv försämring såsom försämrad balans och ökad risk för fall (PD-Fall). Genom den proprietära forskningsplattformen ISP (Integrative Screening Process) upptäcker och utvecklar IRLAB läkemedelskandidater för sjukdomar relaterade till det centrala nervsystemet (CNS) där stora växande medicinska behov föreligger. Förutom de kliniska kandidaterna har ISP-plattformen dessutom genererat flera CNS-program som nu är i preklinisk fas. IRLAB:s Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, 08-528 00 399. Mer information på www.irlab.se.

Citat

De två artiklarna som nu publiceras i JPET bidrar till den växande mängd data som stöder mesdopetam som en väldigt lovande läkemedelskandidat för behandling av både motoriska och psykiatriska komplikationer vid Parkinsons sjukdom. Studien bidrar dessutom till det ökande antalet vetenskapliga publikationer som visar på en betydelsefull roll för dopamin D3-receptorn som ett målprotein för läkemedel vid Parkinsons sjukdom.
Susanna Waters, M.D., Ph.D., Director of Biology & Biostatistics på IRLAB