Redeye: IRLAB Therapeutics - Ett värdebaserat biotech-case

Report this content

I denna update gör vi en genomgång av de tre kliniska programmen: IRL790 inom levodopainducerade dyskinesier (PD-LIDs), IRL790 för psykoser vid Parkinsons sjukdom (PD-P) och IRL752 för demens/fall vid Parkinsons sjukdom (PDD-Balans/Fall). Vi går igenom aktuell status för dessa, hur vi ser på utvecklingen framåt och ger även en uppdaterad bild av konkurrenslandskapet. Slutligen har vi gjort en översyn av våra nyckelantaganden, vilket har lett till en hel del förändringar i värderingen.

Läs vår nya research update: http://bit.ly/35kyfsM

Börja följa IRLAB hos Redeye för att direkt få de senaste analyserna och kommentarerna om bolaget.

Detta är ett pressmeddelande från Redeye - Research Powered Investment Banking. https://www.redeye.se/about/