100 nya bostäder skapas intill Svartån i Örebro

Jernhusen möjliggör 100 nya bostäder när delar av området Alnängarna vid Örebro Centralverkstad (CV-området) har detaljplanelagts och säljs till JM. Detta är det första steget i omvandlingen av järnvägshistoriska CV-området till en ny levande stadsdel. Köpeskillingen blev 24 miljoner och byggstart planeras under 2016.

Örebro växer och behovet av bostäder är stort. Läget vid CV-området passar utmärkt för lägenheter då Örebro centrum nås på några minuter och många stora arbetsgivare finns i området. JM kommer att utveckla Alnängarna tillsammans med sina dotterbolag AB Borätt och Seniorgården AB, som också kommer att bygga bostäder i området.

- Jernhusen vill utveckla attraktiva stadsdelar i kollektivtrafiknära lägen och JM delar vår syn på att CV-området har en stor potential att bli en ny attraktiv plats att både bo, arbeta och mötas i för människor i Örebro, säger Ann Wiberg, affärsområdeschef Stadsprojekt Jernhusen.

CV-områdets historia går tillbaka till förra sekelskiftet då tågen kom till Örebro och Statens Järnvägar behövde verkstad och uppställningsplatser. Området omfattar cirka 30 hektar och har än idag underhållsfunktioner för tågen, men med tiden har också helt andra hyresgäster flyttat in på området. Framtidsplanerna för området är att omvandla det till en levande stadsdel och det arbetet startas nu upp av Jernhusen och Örebro kommun.

- CV-området är en skatt som varit gömd bakom stängsel länge. Vi ser fram emot att kunna släppa in Örebro och örebroarna här och jag är övertygad om att känslan och karaktären i stadsdelen kommer bli unik tack vare den historia som bokstavligen sitter i väggarna här, säger Peder Hallkvist, stadsarkitekt Örebro kommun.

För mer information:

Jennie Kastengren, Regionchef Jernhusen, 0734-39 26 44

Cecilia Granath, Pressansvarig Jernhusen, 0734-39 26 21

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 214 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 181 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 13,2 miljarder kronor.

Prenumerera

Citat

Jernhusen vill utveckla attraktiva stadsdelar i kollektivtrafiknära lägen och JM delar vår syn på att CV-området har en stor potential att bli en ny attraktiv plats att både bo, arbeta och mötas i för människor i Örebro.
Ann Wiberg, affärsområdeschef Stadsprojekt Jernhusen