Dela

Kontakt

 • Jernhusen
  Kungsbron 13, Box 520 101 30 Stockholm
  08-410 626 00
  08-410 626 50
  http://www.jernhusen.se
 • Henrik Fontin

  Chef HR & Kommunikation


  08-41062600
  0706-201188
  https://www.jernhusen.se/
 • Press
  08-410 626 10
 • Citat

  Tillsammans med Magnolia Bostad skapar vi goda förutsättningar för att fler bostäder kan byggas. Med tanke på den stora markytan ser vi potentialen för ett betydande antal bostäder i området. Genom förädling av markfastigheter med bostadspotential vill vi bidra till den fortsatta tillväxten och bostadsbyggandet i Sveriges storstadsregioner.
  Ann Wiberg, affärsområdeschef Stadsprojekt
  Vi har framdrift i våra större projekt samtidigt som den löpande förvaltningen fungerar väl. Under kvartalet har vi bland annat startat ombyggnationen av Flemingsbergs Station och i Växjö har detaljplanen för en unik byggnad vunnit laga kraft – ett integrerat stations- och stadshus, som dessutom kommer att innehålla bostäder. Vi ser också framdrift gällande planarbete i stationsområden i Stockholm, Göteborg och Malmö.
  Kerstin Gillsbro, vd
  - Det är många som rör sig i stråket mellan Uppsala Centralstation och Uppsala Konsert – och kongress. Med PONGs flagship-restaurang får vi en attraktiv mötesplats i centralstationsområdet som skapar liv och rörelse.
  Björn Johnson, projektchef på Jernhusen
  I förslagen finns många intressanta idéer på hur stationen och stationsområdet ska utvecklas tillsammans. Vårt mål är att få ett varierat och tryggt område med verksamheter som bidrar till att fler väljer kollektivtrafiken.
  Rolf Larsson, regionchef på Jernhusen
  - Den nya kapaciteten ger möjlighet att lyfta bort 140 000 lastbilar från vägarna varje år, dessa lastbilar på rad skulle motsvara sträckan Malmö-Umeå tur och retur. Klimatbelastningen mätt i CO2-utsläpp minskar med över 99 procent om man väljer tåg istället för lastbil.
  Micael Svensson, affärsområdeschef på Jernhusen
  - Nästa generations tåg och resenärer ställer nya krav på en effektiv, tillgänglig och attraktiv station. Framtidens Centralstation ska bli en plats med egna besöksvärden och en värdig entré till Stockholm.
  Ann Wiberg, affärsområdeschef på Jernhusen
  - Vi ser ett stort och ökat intresse av att bo och arbeta i centralstationsområdet. Vi är mycket nöjda med att den tidigare planerade affären med bostäder nu har kunnat utökas till att omfatta hela byggnaden.
  Ann Wiberg, affärsområdeschef på Jernhusen
  - Vi har varit tydliga med att vi inte är långsiktiga ägare av Friends Arena. I Solna har vi utvecklat den nya stationsentrén för pendeltåg mot Friends Arena. Vi fortsätter vårt fokus på att utveckla järnvägsstationer, underhållsdepåer och kombiterminaler så att både människor och varor ska kunna åka mer tåg.
  Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen
  Med upplevelsedesign som utgångspunkt hoppas vi på kreativa, personliga och inspirerande event som bidrar till en skön stämning på stationen.
  Ann Hermansson, marknadsansvarig på Jernhusen
  - Många resenärer och norrköpingsbor har sett utställningen sedan den invigdes i juni. Vi är glada att kunna erbjuda en inspirerande och intressant guidning av Nationalmuseum som också bidrar till trivseln på stationen.
  Lotta Fogde, chef för kommunikation och hållbarhet på Jernhusen
  Vi vill att erbjuda resenärer och de som jobbar och bor i området möjlighet att handla med sig närodlade produkter.
  Isabella Klapperup på Jernhusen
  Reaktionerna på takmålningen, som föreställer ett takfönster med en härlig himmel, har varit väldigt positiva. Folk ser det, och det är riktigt kul, säger Kent Mandl.
  Kent Mandl, teknisk förvaltare på Jernhusen
  – Vi ser att fler tar cykeln till tågstationen. Detta är något som vi vill uppmuntra genom att städa upp på cykelområdet och göra plats för fler cyklar.
  Charlotte Mattson, teknisk förvaltare på Jernhusen
  Vi vill erbjuda resenärer och de som jobbar och bor i området möjlighet att handla med sig närodlade produkter.
  Alva Mardell på Jernhusen
  − Vi gör det enklare för kollektivtrafikresenärerna att resa miljövänligt från dörr till dörr.
  Peter Appelgren, förvaltningschef på Jernhusen
  Jennie Kastengren, regionchef på Jernhusen
  - Tillsammans med kommunen ska vi etappvis omvandla CV till en levande stadsdel mitt i centrala Örebro. Det kommer ta 20-30 år och vi börjar nu.
  Väte Trafik är rutinerade i järnvägsbranschen och har stor kunskap om verksamheten på terminalen. Vi kommer fortsätta att samarbete med terminaloperatören i utvecklingen av verksamheten för att göra det enklare för varuägare att välja järnvägen som transportväg.
  Micael Svensson, affärsområdeschef på Jernhusen
  Nordic Street Food är ett utmärkt komplement till våra övriga restauranger på Centralstationen. De står för något nytt och spännande som också underlättar vardagen för resenärerna när de kan handla med sig mat hem eller på tågresan.
  Thomas Marot, förvaltningschef på Jernhusen
  Det här utvecklar Centralstationen och underlättar vardagen för resenärerna. Power of Flower är ett klockrent exempel på en butik där man kan handla snabbt och smidigt. Det gröna kommer dessutom att bidra till ett skönare intryck i Glashallen.
  Thomas Marot, förvaltningschef på Jernhusen
  Vi ser framför oss en stark utvecklingsfas. Jernhusen agerar nu för att utveckla stationsnära områden i framförallt Stockholm, Göteborg och Malmö. Daniels kompetens och erfarenhet inom stadsbyggnad, arkitektur och komplexa projekt kommer vara till stor nytta i Jernhusens stora stadsutvecklingsprojekt.
  Ann Wiberg, affärsområdeschef Jernhusen
  - Resultatet av undersökningen visar att på de stationer där vi har nya caféer och butiker så ökar indexet. Verksamheter som skapar trevliga mötesplatser för resenärerna bidrar starkt till en positiv upplevelse på stationen. Vi behöver däremot jobba ännu mer för att stationerna ska upplevas som trygga platser att vara på.
  Cecilia Granath, pressansvarig Jernhusen
  Vi delar samma mål om att öka andelen gods som körs på järnväg. Mertz är en aktör som är väl insatt i att nyttja tåg för sin verksamhet och de blir ett starkt komplement till övrig verksamhet i Årsta.
  Micael Svensson, chef affärsområde Gods på Jernhusen
  Vi vill bjuda resenärer och besökare på en oväntad och trevlig upplevelse inne på stationen, där det finns fina lokaler med bra ytor för konst. Det finns många stationer med fantastiska möjligheter, men Norrköping är först ut.
  Lotta Fogde, chef för kommunikation och hållbarhet på Jernhusen
  - Region City är kärnans och regionens hjärta. Här vill vi skapa en plats för ökad rörlighet och fler möten som bidrar till ökad tillväxt. Med mer kontor, handel och service i stationsområdet kan fler välja att resa kollektivt.
  Urban Hammarlund, regionchef på Jernhusen
  - Vi vill utveckla och fördjupa formen för mötet med framtidens resenärer, invånare och besökare av platsen. Barnen är viktiga när vi utvecklar centralstationsområdet och nu vill vi göra något roligt för dem.
  Urban Hammarlund, regionchef på Jernhusen
  Vi har hållbarhetsredovisat enligt GRI sedan 2008 och lägger oss vinn om att vara så tydliga och transparenta som möjligt. Den här nomineringen säger oss att vi är på rätt väg samtidigt som den sporrar oss att jobba vidare med ytterligare förbättringar i vår integrerade års- och hållbarhetsredovisning.
  Lotta Fogde, Kommunikations- och hållbarhetschef på Jernhusen
  Jernhusen och SJ har tillsammans arbetat fram lösningar för att öka verkstadskapaciteten såväl som effektiviteten av de befintliga verkstadsytorna. Flexibilitet i anläggningarna är ett effektivt sätt att möta växande efterfrågan.
  Susanne Rosjö, affärsutvecklingschef Depåer
  Vi ser mycket positivt hända i vår löpande förvaltning, samt stora projekt som avslutas och nya som tar form. Under första kvartalet har vi bland annat lämnat in planansökan för att utveckla området runt Stockholms Centralstation ytterligare, i syfte att skapa framtidens stationsbyggnader i en kraftigt växande stad.
  Kerstin Gillsbro, vd.för Jernhusen
  Stockholm växer och om 20 år förväntas en fjärdedel av Sveriges befolkning bo i huvudstadsregionen. Ett land i tillväxt behöver en fungerande infrastruktur och en ny centralstation är en del av lösningen på framtidens ökande transportbehov.
  Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen
  – Tågresandet fortsätter att öka vilket skapar större behov av lokaler för effektivt fordonsunderhåll och välfungerande och trygga stationsmiljöer. Under året har vi investerat totalt 1,4 miljarder kronor för att på olika sätt stödja den svenska kollektivtrafiken. Vårt fokus är att fortsätta arbeta för att stärka kollektivtrafikens attraktivitet.
  Kerstin Gillsbro, VD Jernhusen
  Vi är stolta och glada att kunna modernisera entrén på ett sätt som vi tror kommer att bli ett riktigt lyft för hela centralstationen.
  Kristina Holmqvist, marknadsansvarig för stationer på Jernhusen.
  - No. 18 blir ett mycket bra tillskott till Stockholms Centralstation. Med kontorshotell, mötesplatser och lounge på Centralstationen bidrar de till ökat kollektivt resande och att stationen blir en attraktiv mötesplats. Med arbetsplatser på Centralstationen går det att åka torrskodd till resten av världen.
  Kristina Holmqvist, marknadsansvarig på Jernhusen
  - För Jernhusen är hållbarhet och kommunikation av stor betydelse. Jag har rekryterat Lotta för att hon förstår de förväntningar som finns på ett företag med centrala samhällsfunktioner och kan bidra till att stärka relationen med viktiga intressenter.
  Kerstin Gillsbro, vd Jernhusen
  - Konstveporna har väckt uppmärksamhet hos de som gått förbi. Det är jättefina reproduktioner som vi tagit fram ur Nationalmuseums skatter och vi vill gärna att konstveporna får leva vidare hemma hos folk eller på företag så att fler kan få fortsätta att njuta av dem.
  Eva Eliasson, marknadskommunikatör på Jernhusen
  Jernhusen fortsätter att fokusera på utvecklingen av kombiterminaler och lagerbyggnader i logistiknoder med stora flöden. Vi tycker det är positivt att Sjöråsen AB, som är en lokal aktör, tar över ägandet av fastigheten och att John Olsson i Skövde fortsätter sin verksamhet på Mariesjöterminalen, vilket skapar bättre möjligheter för ökade godstransporter på järnväg.
  Micael Svensson, affärsområdeschef på Jernhusen
  Ola Happstadius har tidigare erfarenhet av att äga stationsfastigheter och kommer nu att fortsätta utveckla stationen med verksamheter som är bra för både resenärerna och för Vännäs.
  Josephine Björkman, transaktionschef på Jernhusen
  Vi vet från undersökningar att resenärer och andra stationsbesökare gärna tittar på konst medan de väntar.
  Eva Eliasson, marknadskommunikatör på Jernhusen
  Vi ser en trend i att företag som vill synas och attrahera kompetent arbetskraft för goda affärer etablerar sig i stationsnära stadsdelar. Det är framförallt läget nära kollektivtrafiken som är avgörande för besluten.
  Rolf Larsson, regionchef Stadsprojekt Jernhusen
  - Jernhusens uppdrag är att bidra till att fler väljer att åka kollektivt. Att möjliggöra regionförstoring, förtätning och nya bostäder i kollektivtrafiknära lägen medverkar till detta.
  Ann Wiberg, affärsområdeschef på Jernhusen.
  Jernhusen vill utveckla attraktiva stadsdelar i kollektivtrafiknära lägen och JM delar vår syn på att CV-området har en stor potential att bli en ny attraktiv plats att både bo, arbeta och mötas i för människor i Örebro.
  Ann Wiberg, affärsområdeschef Stadsprojekt Jernhusen
  Jernhusen Media har varit i gång i fem år och under den tiden har vi etablerat oss som en mycket stark medieaktör. Vi äger några av landets bästa ytor för utomhusreklam. Att vi tar detta steg och tar hem den analoga serien är en spännande utveckling av vår affär.
  Tomas Nodbrink, tf chef på Jernhusen Media
  - Vi söker modiga marknadschefer och välkomnar sökande från alla städer som kan spela sig själva i vår kommande reklamfilm.
  Ann Hermansson, marknadsansvarig på Jernhusen Media
  Ett attraktivt utbud på stationerna underlättar resenärens vardag vilket leder till att fler vill resa kollektivt. Jag är mycket glad över att knyta an dessa nyckelpersoner inom branschen som kommer tillföra Jernhusen ännu mer kompetens och bidra till vår fortsatta utveckling.
  Daniel Daagarsson, chef affärsområde Stationer
  - Vi är mycket glada och stolta över att Zound flyttar till stationen. Stockholms Centralstation erbjuder en unik miljö med ett modernt koncept. Zound Industries passar utmärkt i denna miljö.
  Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen
  - Planen för Tillberga Depå är att bli landets ledande depå för tungt underhåll och Stadlers etablering är ett viktigt steg på vägen.
  Johanna Iivarinen, försäljningsansvarig på Jernhusen
  - Vi är mycket nöjda med försäljningen till Real Samhällsfastigheter. Nu får Karlskrona möjlighet att utvecklas enligt kommunens vision med ett nytt attraktivt bostadsområde i närheten av stationen. Det ligger helt i linje med vår syn på att fler bostäder och kontor i stationsnära lägen bidrar till att fler reser kollektivt.
  Anna Nygren, affärsansvarig Jernhusen
  Jernhusen fortsätter omvandlingen av Södra Nyhamnen till en hållbar och levande stationsnära stadsdel. Här växer det nya Malmös CBD fram och genom närheten till Malmö Centralstation kan fler resa kollektivt mellan jobbet och hemmet. Det är att förtäta intelligent.
  Ann Wiberg, affärsområdeschef Stadsprojekt på Jernhusen
  Jernhusen utvecklar RegionCity för att stötta Göteborgs Stad och regionens utveckling med attraktiva och kommunikationsnära lägen för arbete, handel och möten. Genom att utveckla stationsnära stad får fler möjlighet att åka kollektivt när fler arbetsplatser byggs vid Centralstationen.
  Urban Hammarlund, regionchef på Jernhusen
  Jag är mycket nöjd med våra ökade intäkter då vi ser det som ett kvitto på att våra erbjudanden, som både blir fler och bättre, uppskattas av våra kunder. Regeringens besked om att vårbudgeten innehåller ytterligare anslag till drift och underhåll av järnvägen ökar ytterligare vår optimism för framtiden.
  Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen
  - Vi är glada över att få 3gamma som hyresgäster också på Stockholms Centralstation. Stationen erbjuder ett bra och modernt koncept i en fastighet med historisk miljö.
  Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp