Dela

Kontakt

 • Jernhusen
  Kungsbron 13, Box 520 101 30 Stockholm
  08-410 626 00
  08-410 626 50
  http://www.jernhusen.se
 • Cecilia Österholm

  Chef Marknad & Kommunikation


  08-41062600
  0761-312825
  https://www.jernhusen.se/
 • Press
  08-410 626 10
 • Citat

  Byggstarten är en viktig milstolpe för att skapa en modern och hållbar nod för resande som passerar Västkusten. Vi ser verkligen fram emot att bidra till regionens tillväxt och skapa en framtidssäker station för kommande generationer.
  Freddie Bergkvist, regionchef projektutveckling på Jernhusen
  Varberg växer och med den nya stationen binder vi samman staden, kommunen och regionen. Här vill vi skapa en välkomnande mötesplats, både för de som kommer hit på besök och varbergare som kommer hem. Med ett stationshus och ett stationsområde i centrum bildar vi även till en levande och attraktiv stadskärna.
  Ann-Charlotte Stenkil, kommunstyrelsens ordförande i Varberg
  2023 var ett framåtlutat år för Jernhusen. Vi har arbetat intensivt med projekteringar och byggnationer för fortsatta kapacitetsökningar avseende resandevolymer, tågservice och underhåll. Samtidigt har vi uppnått vårt mål om 100 procent grön finansiering. 2023 blir också mitt sista helår som vd för företaget. Efter 13 år väljer jag att lämna denna stimulerande och komplexa verksamhet. Jag lämnar ett Jernhusen som är väl rustat för att även fortsättningsvis göra skillnad för människor och miljö. 
  Kerstin Gillsbro, vd Jernhusen
  Vi ser till klimatpåverkan från hela vår värdekedja och hållbar finansiering är en mycket viktig pusselbit. Grunden för att kunna minska vårt avtryck är att vi gör aktiva val. Att vi nu har nått vårt mål om 100 procent grön finansiering är ett avgörande steg på den resan.  
  Victor Josefsson, CFO Jernhusen. 
  Hela fastighetsbranschen står inför utmaningar vad gäller förutsättningarna för grön finansiering. Vi som statligt ägt bolag både vill och förväntas vara ett föredöme. Det känns därför viktigt att vi har ett av branschens mest ambitiösa målsättning för hållbar utveckling. Hållbar finansiering gör att vi hela tiden kan ta nya kliv mot klimatneutralitet.  
  Victor Josefsson, CFO Jernhusen
  Vi är mycket glada över att kunna hälsa Biljana Pehrsson välkommen till Jernhusen. Hon är en stark, driven och välrenommerad ledare med diger erfarenhet från fastighetsbranschen. Det gör att hon är väl rustad att axla ansvaret för Jernhusens utveckling där vi fortsätter skapa lönsam och hållbar tillväxt i syfte att bidra till ett ökat resande och godstransporter på järnväg.
  Anette Asklin, styrelseordförande Jernhusen
  Jag känner mig stolt och hedrad över att ha fått styrelsens förtroende att kliva in i vd-rollen på Jernhusen. Det är ett bolag med ett historiskt arv, höga ambitioner och stark drivkraft för den framtida utvecklingen av stationsområden och andra järnvägsnära fastigheter. Jag kan konstatera att jag kommer till ett välskött och framgångsrikt bolag med stor bredd, som jag verkligen ser fram emot att bli en del av.
  Biljana Pehrsson, tillträdande vd Jernhusen
  Vi är stolta och glada över att Mannheimer Swartling nu låter sitt Malmökontor växa tillsammans med Jernhusen. Glasvasen är en av Malmös mest centrala kontorsfastigheter, som genom sin närhet till stationen gör det enklare för hyresgäster och besökare att resa hållbart. Sedan Mannheimer Swartlings inflytt 2016 har vi haft ett gott samarbete som vi nu ser fram emot att utöka och fortsätta.  
  Pontus Larsson, Chef Affärsutveckling, Jernhusen
  Denna utökning av våra lokaler i Glasvasen möter vårt förändrade behov och ger oss möjlighet att fortsätta integrera miljöaspekten i vår dagliga verksamhet. För oss är det viktigt att kontinuerligt bidra till en miljövänlig och ansvarsfull affärsverksamhet vilket utökningen av lokalerna i Glasvasen möjliggör.
  Helena Carlquist, Chief Marketing and Communications Officer på Mannheimer Swartling
  Det känns fantastiskt roligt att Resenärerna valt att utse Uppsala Centralstation till Årets Station. Uppsala är en nyckelstation för pendlingen mellan Uppsala och Stockholm och vi lägger mycket kraft på allt från trivsel och service på stationen till de viktiga trygghetsfrågorna. Vi arbetar i nära samverkan med Uppsala kommun, regionen och Trafikverket. Därför känns det helt rätt att vi också delar utmärkelsen med dem. 
  Petra Hersgren, chef Region Nordost på Jernhusen
  Vi vill göra det möjligt för ännu fler att resa hållbart. I det arbetet är välfungerande depåer, anpassade efter morgondagens moderna tåg, en helt avgörande faktor. Utan fungerade depåer stannar tågen – därför är utvecklingen i Sävens mycket viktig. En större depå ger förutsättningar för oss att fortsätta stödja Västtrafik i deras regionala kollektivtrafiksutveckling
  Kerstin Gillsbro, vd Jernhusen
  Regionen växer och Västtrafik har som mål att fördubbla dagens tågresande år 2035 till 130 000 dagliga resor. Den stora utbyggnaden av Sävenäs depå är en viktig förutsättning för att nå dit.
  Bijan Zainali, styrelseordförande Västtrafik och Svensk Kollektivtrafik
  När de nya tågen är i trafik behöver de ett stabilt underhåll. Vi är glada för att Sävenäs depå nu kommer att vara rustad för att omhänderta dessa, samt nästan alla våra övriga tågmodeller.
  Pontus Gunnäs, affärschef tåg Västtrafik
  Säkerheten är av högsta betydelse för all vår verksamhet. Vi ställer oerhört höga krav på både skalskydd och behörigheter. Att hitta ett passersystem som håller standarden både säkerhets- och kvalitetsmässigt har varit avgörande. Vi har jobbat noggrant för att hitta en leverantör som kan uppfylla alla kriterier. Det känns väldigt bra att nu kunna stärka säkerheten ytterligare.
  Peter Larsson, chef Depåer och Kombiterminaler Jernhusen
  Vår ambition är att utveckla oss själva samtidigt som vi möjliggör våra kunders digitalisering. Framtidssäkrade system, med enkla och stabila lösningar i våra fastigheter lägger grunden för vår gemensamma digitala transformation. Den typ av öppen lösning som vi nu utvecklar är inte så vanlig. Det är däremot viktigt för att möta framtiden. Vi börjar nu med våra depåer. Men vi är övertygade om att systemet kommer att kunna användas i flera delar av vår verksamhet.
  Per Forsling, chef Teknik och Verksamhetsutveckling Jernhusen
  Jag är oerhört tacksam för det förtroende jag fått från styrelsen och medarbetarna att tillsammans genomföra vår strategi som tagit oss dit vi är idag. Vi har gjort en fantastisk resa både i förvaltningen och i vår utvecklingsportfölj, allt i syfte att öka det kollektiva resandet på järnväg. Jag lämnar ett stabilt företag väl rustat att fortsätta att göra skillnad för människor och miljö.
  Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen
  Som ordförande vill jag rikta mitt och styrelsens varmaste tack till Kerstin för hennes ovärderliga arbete hos Jernhusen. Jag vill särskilt lyfta hennes förmåga att fokuserat och framgångsrikt styra mot bolagets strategiska mål. Det har varit fantastiskt att jobba med en individ och vd som har en sådan empati och förmåga att skapa tillit och förtroende både internt och externt. Jag önskar Kerstin stort lycka till.
  Anette Asklin, styrelseordförande för Jernhusen
  Våra stationsfastigheter är offentliga platser med höga krav på att vara trygga och tillgängliga miljöer för alla besökare och resenärer. Vi ser samverkan som en viktig nyckel för att minska social utsatthet och hemlöshet. Genom att arbeta med professionella aktörer som kan skapa kontakt och förtroende hos de utsatta på stationen, strävar vi gemensamt mot att de ska få och vilja ta emot långsiktig hjälp.
  Petra Hersgren, regionchef Jernhusen
  Tillsammans med Magnolia Bostad skapar vi goda förutsättningar för att fler bostäder kan byggas. Med tanke på den stora markytan ser vi potentialen för ett betydande antal bostäder i området. Genom förädling av markfastigheter med bostadspotential vill vi bidra till den fortsatta tillväxten och bostadsbyggandet i Sveriges storstadsregioner.
  Ann Wiberg, affärsområdeschef Stadsprojekt
  Vi har framdrift i våra större projekt samtidigt som den löpande förvaltningen fungerar väl. Under kvartalet har vi bland annat startat ombyggnationen av Flemingsbergs Station och i Växjö har detaljplanen för en unik byggnad vunnit laga kraft – ett integrerat stations- och stadshus, som dessutom kommer att innehålla bostäder. Vi ser också framdrift gällande planarbete i stationsområden i Stockholm, Göteborg och Malmö.
  Kerstin Gillsbro, vd
  - Det är många som rör sig i stråket mellan Uppsala Centralstation och Uppsala Konsert – och kongress. Med PONGs flagship-restaurang får vi en attraktiv mötesplats i centralstationsområdet som skapar liv och rörelse.
  Björn Johnson, projektchef på Jernhusen
  I förslagen finns många intressanta idéer på hur stationen och stationsområdet ska utvecklas tillsammans. Vårt mål är att få ett varierat och tryggt område med verksamheter som bidrar till att fler väljer kollektivtrafiken.
  Rolf Larsson, regionchef på Jernhusen
  - Den nya kapaciteten ger möjlighet att lyfta bort 140 000 lastbilar från vägarna varje år, dessa lastbilar på rad skulle motsvara sträckan Malmö-Umeå tur och retur. Klimatbelastningen mätt i CO2-utsläpp minskar med över 99 procent om man väljer tåg istället för lastbil.
  Micael Svensson, affärsområdeschef på Jernhusen
  - Nästa generations tåg och resenärer ställer nya krav på en effektiv, tillgänglig och attraktiv station. Framtidens Centralstation ska bli en plats med egna besöksvärden och en värdig entré till Stockholm.
  Ann Wiberg, affärsområdeschef på Jernhusen
  - Vi ser ett stort och ökat intresse av att bo och arbeta i centralstationsområdet. Vi är mycket nöjda med att den tidigare planerade affären med bostäder nu har kunnat utökas till att omfatta hela byggnaden.
  Ann Wiberg, affärsområdeschef på Jernhusen
  - Vi har varit tydliga med att vi inte är långsiktiga ägare av Friends Arena. I Solna har vi utvecklat den nya stationsentrén för pendeltåg mot Friends Arena. Vi fortsätter vårt fokus på att utveckla järnvägsstationer, underhållsdepåer och kombiterminaler så att både människor och varor ska kunna åka mer tåg.
  Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen
  Med upplevelsedesign som utgångspunkt hoppas vi på kreativa, personliga och inspirerande event som bidrar till en skön stämning på stationen.
  Ann Hermansson, marknadsansvarig på Jernhusen
  - Många resenärer och norrköpingsbor har sett utställningen sedan den invigdes i juni. Vi är glada att kunna erbjuda en inspirerande och intressant guidning av Nationalmuseum som också bidrar till trivseln på stationen.
  Lotta Fogde, chef för kommunikation och hållbarhet på Jernhusen
  Vi vill att erbjuda resenärer och de som jobbar och bor i området möjlighet att handla med sig närodlade produkter.
  Isabella Klapperup på Jernhusen
  Reaktionerna på takmålningen, som föreställer ett takfönster med en härlig himmel, har varit väldigt positiva. Folk ser det, och det är riktigt kul, säger Kent Mandl.
  Kent Mandl, teknisk förvaltare på Jernhusen
  – Vi ser att fler tar cykeln till tågstationen. Detta är något som vi vill uppmuntra genom att städa upp på cykelområdet och göra plats för fler cyklar.
  Charlotte Mattson, teknisk förvaltare på Jernhusen
  Vi vill erbjuda resenärer och de som jobbar och bor i området möjlighet att handla med sig närodlade produkter.
  Alva Mardell på Jernhusen
  − Vi gör det enklare för kollektivtrafikresenärerna att resa miljövänligt från dörr till dörr.
  Peter Appelgren, förvaltningschef på Jernhusen
  Jennie Kastengren, regionchef på Jernhusen
  - Tillsammans med kommunen ska vi etappvis omvandla CV till en levande stadsdel mitt i centrala Örebro. Det kommer ta 20-30 år och vi börjar nu.
  Väte Trafik är rutinerade i järnvägsbranschen och har stor kunskap om verksamheten på terminalen. Vi kommer fortsätta att samarbete med terminaloperatören i utvecklingen av verksamheten för att göra det enklare för varuägare att välja järnvägen som transportväg.
  Micael Svensson, affärsområdeschef på Jernhusen
  Nordic Street Food är ett utmärkt komplement till våra övriga restauranger på Centralstationen. De står för något nytt och spännande som också underlättar vardagen för resenärerna när de kan handla med sig mat hem eller på tågresan.
  Thomas Marot, förvaltningschef på Jernhusen
  Det här utvecklar Centralstationen och underlättar vardagen för resenärerna. Power of Flower är ett klockrent exempel på en butik där man kan handla snabbt och smidigt. Det gröna kommer dessutom att bidra till ett skönare intryck i Glashallen.
  Thomas Marot, förvaltningschef på Jernhusen
  Vi ser framför oss en stark utvecklingsfas. Jernhusen agerar nu för att utveckla stationsnära områden i framförallt Stockholm, Göteborg och Malmö. Daniels kompetens och erfarenhet inom stadsbyggnad, arkitektur och komplexa projekt kommer vara till stor nytta i Jernhusens stora stadsutvecklingsprojekt.
  Ann Wiberg, affärsområdeschef Jernhusen
  - Resultatet av undersökningen visar att på de stationer där vi har nya caféer och butiker så ökar indexet. Verksamheter som skapar trevliga mötesplatser för resenärerna bidrar starkt till en positiv upplevelse på stationen. Vi behöver däremot jobba ännu mer för att stationerna ska upplevas som trygga platser att vara på.
  Cecilia Granath, pressansvarig Jernhusen
  Vi delar samma mål om att öka andelen gods som körs på järnväg. Mertz är en aktör som är väl insatt i att nyttja tåg för sin verksamhet och de blir ett starkt komplement till övrig verksamhet i Årsta.
  Micael Svensson, chef affärsområde Gods på Jernhusen
  Vi vill bjuda resenärer och besökare på en oväntad och trevlig upplevelse inne på stationen, där det finns fina lokaler med bra ytor för konst. Det finns många stationer med fantastiska möjligheter, men Norrköping är först ut.
  Lotta Fogde, chef för kommunikation och hållbarhet på Jernhusen
  - Region City är kärnans och regionens hjärta. Här vill vi skapa en plats för ökad rörlighet och fler möten som bidrar till ökad tillväxt. Med mer kontor, handel och service i stationsområdet kan fler välja att resa kollektivt.
  Urban Hammarlund, regionchef på Jernhusen
  - Vi vill utveckla och fördjupa formen för mötet med framtidens resenärer, invånare och besökare av platsen. Barnen är viktiga när vi utvecklar centralstationsområdet och nu vill vi göra något roligt för dem.
  Urban Hammarlund, regionchef på Jernhusen
  Vi har hållbarhetsredovisat enligt GRI sedan 2008 och lägger oss vinn om att vara så tydliga och transparenta som möjligt. Den här nomineringen säger oss att vi är på rätt väg samtidigt som den sporrar oss att jobba vidare med ytterligare förbättringar i vår integrerade års- och hållbarhetsredovisning.
  Lotta Fogde, Kommunikations- och hållbarhetschef på Jernhusen
  Jernhusen och SJ har tillsammans arbetat fram lösningar för att öka verkstadskapaciteten såväl som effektiviteten av de befintliga verkstadsytorna. Flexibilitet i anläggningarna är ett effektivt sätt att möta växande efterfrågan.
  Susanne Rosjö, affärsutvecklingschef Depåer
  Vi ser mycket positivt hända i vår löpande förvaltning, samt stora projekt som avslutas och nya som tar form. Under första kvartalet har vi bland annat lämnat in planansökan för att utveckla området runt Stockholms Centralstation ytterligare, i syfte att skapa framtidens stationsbyggnader i en kraftigt växande stad.
  Kerstin Gillsbro, vd.för Jernhusen
  Stockholm växer och om 20 år förväntas en fjärdedel av Sveriges befolkning bo i huvudstadsregionen. Ett land i tillväxt behöver en fungerande infrastruktur och en ny centralstation är en del av lösningen på framtidens ökande transportbehov.
  Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen
  – Tågresandet fortsätter att öka vilket skapar större behov av lokaler för effektivt fordonsunderhåll och välfungerande och trygga stationsmiljöer. Under året har vi investerat totalt 1,4 miljarder kronor för att på olika sätt stödja den svenska kollektivtrafiken. Vårt fokus är att fortsätta arbeta för att stärka kollektivtrafikens attraktivitet.
  Kerstin Gillsbro, VD Jernhusen
  Vi är stolta och glada att kunna modernisera entrén på ett sätt som vi tror kommer att bli ett riktigt lyft för hela centralstationen.
  Kristina Holmqvist, marknadsansvarig för stationer på Jernhusen.
  - No. 18 blir ett mycket bra tillskott till Stockholms Centralstation. Med kontorshotell, mötesplatser och lounge på Centralstationen bidrar de till ökat kollektivt resande och att stationen blir en attraktiv mötesplats. Med arbetsplatser på Centralstationen går det att åka torrskodd till resten av världen.
  Kristina Holmqvist, marknadsansvarig på Jernhusen
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp