31 konstvepor på auktion till förmån för Röda Korset

Idag påbörjar Jernhusen auktionen av de konstvepor med reproduktioner från Nationalmuseum som prytt planken runt bygget Stockholm Continental på Vasagatan i Stockholm. Konstveporna har varit en del av utställningen ”Det offentliga rummet” som pågick under hösten 2015. I utställningen finns verk från exempelvis Carl Larsson och Anders Zorn. Alla intäkter går till Röda Korset, som spelat en central roll i samordningen av volontärinsatser med anledning av flyktingströmmarna på centralstationerna i framförallt Stockholm och Malmö under hösten 2015.

Konstveporna säljs på Tradera och är ca 2 meter höga och 2-6 meter långa.

  • Konstveporna har väckt uppmärksamhet hos de som gått förbi. Det är jättefina reproduktioner som vi tagit fram ur Nationalmuseums skatter och vi vill gärna att konstveporna får leva vidare hemma hos folk eller på företag så att fler kan få fortsätta att njuta av dem, säger Eva Eliasson, marknadskommunikatör på Jernhusen.

Alla intäkter från auktionen går oavkortat till Röda Korsets verksamhet för människor på flykt. Under höstens flyktingvåg har Röda Korsets funktionärer tagit ledningen på centralstationerna för att tillsammans med kommuner, myndigheter och andra frivilligorganisationer hjälpa flyktingar och samordna volontärernas arbete. Auktionen görs i tillägg till en julgåva och medarbetarinsamling som ägde rum i höstas.

  • Vi är imponerade av Röda Korsets professionalism och uthållighet, och genom att stödja dem kan vi med denna auktion skapa ytterligare ett värde med utställningen, säger Lotta Fogde, kommunikationschef på Jernhusen. Deras insatser har varit avgörande för att upprätthålla stationernas service för pendlare och resenärer samtidigt som tusentals flyktingar passerat varje dag.

Auktionen pågår den 13 -27 januari. http://www.tradera.com/charity/offentligarummet

För mer information:

Cecilia Granath, pressansvarig Jernhusen, 0734-39 26 21
Eva Eliasson, marknadskommunikatör Jernhusen, 0734-39 26 31

Fakta om utställningen ”Det offentliga rummet”:

Konstverken i utställningen är framtagna av Nationalmuseum och Jernhusen tillsammans med reklambyrån Garbergs. Konsten på museet har fotats och reproducerats för att kunna tryckas på vepor.

Det är troligtvis första gången (i Sverige) som så många konstverk visas offentligt genom reproduktioner på byggplank. Utställningen på byggplanken var ett initiativ från Jernhusen och Nationalmuseum blev intresserade då de sökte nya kontaktytor för sin konst under tiden museet är stängt för renovering

Att montera konstvepor på byggplank är ett nytt grepp från Jernhusen för att avgränsa en byggarbetsplats. Bygget pågår mitt i det offentliga rummet och konstveporna är ett trevligt sätt att försköna platsen runt byggmiljön och bjuda resenärer och förbipasserande en upplevelse.

Utställningen heter ”Det offentliga rummet”, och har fyra underteman:

På gränsen till det privata visar interiörmålningar, vars samtida motsvarighet skulle kunna vara "hemma hos"-reportaget.

Kontroversiellt eller korrekt? består av flera verk som under olika tider - och kanske än idag - ansetts vara kontroversiella att visa.

Förändra eller bevara? visar främst Stockholmsvyer och knyter an till debatten om förtätning i Stockholms innerstad.

Gemenskap och anonymitet visar på stadens möjlighet till sammanhang - men också på de som utesluts och frivilligt eller ofrivilligt blir anonyma i stadens myller. 

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 206 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 182 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 13,6 miljarder kronor.

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Konstveporna har väckt uppmärksamhet hos de som gått förbi. Det är jättefina reproduktioner som vi tagit fram ur Nationalmuseums skatter och vi vill gärna att konstveporna får leva vidare hemma hos folk eller på företag så att fler kan få fortsätta att njuta av dem.
Eva Eliasson, marknadskommunikatör på Jernhusen