Anette Asklin föreslås till ny ordförande i Jernhusen vid årsstämman 2021

Report this content

Jernhusens ordförande, Kjell Hasslert, har avböjt omval och Regeringskansliet kommer därför att föreslå Anette Asklin till ny styrelseordförande för Jernhusen på Årsstämman den 26 april 2021. Anette Asklin har suttit i styrelsen som ordinarie ledamot sedan 2017. 

Jakob Grinbaum och Anders Kupsu har meddelat att de inte ställer upp för omval. På årsstämman kommer därför Magnus Jacobson, Agneta Kores, Martin Lindgren och Katarina Wåhlin Alm föreslås som nya ledamöter. 

För mer information:

Peter Anderson

Ekonomidirektör
08-41062600
henrik.fontin@jernhusen.se

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 146 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde om 18,0 miljarder kronor. Jernhusen innehar en officiell rating från Standard & Poor’s om A/A-1 med ”negative outlook” 

Prenumerera