Äntligen kan Jernhusen genomföra försäljningen av Gullbergsvass till Göteborgs StadEn överenskommelse om villkoren för förvärvet av Gullbergsvassområdet inklusive ”Vita huset” från Jernhusen till kommunen tecknades redan för två år sedan. I gengäld förvärvar Jernhusen markområdet framför Centralstationen för taxiangöringen som nu utvecklats till en väl fungerande taxistation.

– Jernhusens affärsidé är bland annat att utveckla järnvägsstationer. Vi har spännande visioner för Centralstationsområdet i Göteborg i framtiden, säger Per Berggren, Jernhusens vd. Det handlar om nya entréer och butiker, men också omfattande kontorshus. De planer vi skissar på är avhängiga besluten om Västlänkens placering.

– Våra planer är att utveckla området till en ny central stadsdel i Göteborg. Arbetet med detaljplanen kommer att starta inom några år, säger Lars Ivarson, stadsbyggnadsdirektör på Göteborgs Stad.

Bytesaffären innehåller många delaffärer som är juridiskt komplicerade, inte minst fastighetsbildningsfrågorna. Dessa har tagit lång tid att reda ut men nu är alla knutar lösta. Inom markområdet ingår också en godsterminal på totalt 70 000 kvadratmeter lokalyta till kommunen.

På fredagen utväxlades avtalen mellan Jernhusen och Göteborgs Stad.För mer information kontakta: Per Berggren, Vd Jernhusen 08-410 626 01 Lars Ivarson, Stadsbyggnadsdirektör Göteborgs Stad 0707-61 17 50 Sten Hultquist, Projektchef Jernhusen 070-762 48 30

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera