Avtalet om ny station Växjö klart - Ett projekt som ger eko i Sverige!

Nu är avtalet om Växjö nya stations- och stadshus undertecknat.

– Det är fantastiskt positivt och kul att Jernhusen tillsammans med Växjö kommun samlar två viktiga samhällsfunktioner - stadshus och station - i samma hus, säger Andreas Meyer, affärsutvecklare, Jernhusen.

Med en ny modern station skapas en attraktiv mötesplats för både resenärer och Växjöbor med mer service och fler butiker och restauranger. Det är också en del av utvecklingen av Växjö som med stationsnära stadsutveckling genererar fler centrala arbetsplatser och gör det möjligt för fler att välja att åka kollektivt.

Växjö nya stations- och stadshus har kallats för ett kinderägg, en lösning som landar flera behov samtidigt.

Andreas Meyer, affärsutvecklare, Jernhusen:

- Det löser tre saker. Det blir ett nytt effektivt och bra stadshus, det blir möjligt att bygga bostäder i ett trippel-A-läge i det befintliga stadshuset och det blir en ny modern station som blir en nod för kollektivtrafik och gör det lättare att besöka kommunförvaltningen.

- Det här är ett innovativt projekt som ger positivt eko i Sverige. Det finns ett stort antal kommuner som har anmält sitt intresse för att ta del av hur man kan lösa sina behov på samma sätt. Här har Växjö tagit rollen av pionjär.

Projektet passar också in i kommunens långsiktiga strategier, enligt Meyer:

- Det är en träbyggnad som stärker Växjös ambition att vara Europas grönaste stad. Huset stärker den hållbara strategin. Växjös nya station och stadshus blir en ny signaturbyggnad för staden. Det är en väldigt profilstark byggnad.

- Växjö kommun har varit kreativa när vi sökt en ovanlig lösning och sett nya möjligheter och haft modet att realisera det, konstaterar Meyer.

Avtalet är villkorat beslut i kommunstyrelsen den 17 oktober. Jernhusen investerar 75 MSEK i projektet.

Affären steg för steg:

  • Kommunen köper nuvarande stationsfastighet av Jernhusen
  • Jernhusen bygger tillfällig station
  • Kommunen bygger ett stations- och stadshus
  • Kommunen säljer bottenvåningen i stations- och stadshuset till Jernhusen
  • Kommunen flyttar in i stadshuset
  • Jernhusen utvecklar en mer effektiv och attraktiv station med väntsal och flera restaurang- och butiksverksamheter.

För mer information:

Andreas Meyer, affärsutvecklare, Jernhusen, 073-070 28 38
Cecilia Granath, Pressansvarig Jernhusen, 0734-39 26 21

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 162 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 15,8 miljarder kronor.

Prenumerera

Media

Media