Beslut om vinstutdelning på extra bolagsstämma i Jernhusen AB (publ)

Report this content

Vid en extra bolagsstämma i Jernhusen AB den 3 november 2021 beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att till ägarna dela ut 169 000 000 kronor.

Protokoll från stämman med fullständiga beslut kommer att göras tillgängliga på Jernhusens hemsida.

Jernhusen
08-410 626 00
info@jernhusen.se

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 186 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 147 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde om 18,3 miljarder kronor. Jernhusen innehar en officiell rating från Standard & Poor’s om A/A-1 med ”stable outlook” 

Prenumerera