Bilpool vid Stockholms Centralstation en ny del av kollektivtrafiken

Den 24 oktober är det premiär för fyra nya parkeringsplatser vid Stockholms Centralstation för bilpooler med elbilar. Resenärerna får nu ytterligare ett miljövänligt alternativ att välja mellan.

Elbilar från bildelningtjänsterna Move About och DriveNow är nu tillgängliga på en grönmålad parkeringsyta vid parkeringen strax söder om Centralstationen. Elbilsparkeringen gör det enkelt att ta sig vidare i området om du kommer med tåg eller buss för vidare färd. Användarna kan enkelt boka bilarna direkt via företagens hemsida, mobilen eller via en app.

 Vi gör det enklare för kollektivtrafikresenärerna att resa miljövänligt från dörr till dörr, säger Peter Appelgren, förvaltningschef på Jernhusen.

Det är Jernhusen som i samarbete med Stockholms Stad, Samtrafiken, - bilpoolsföretagen Move About och DriveNow inleder ett arbete för att främja miljövänliga transporter i Stockholm. Vattenfall deltar också i satsningen genom att installera laddstationen där bilarna ska laddas.

 Elbilspooler drivna av förnyelsebar energi är i kombination med tåg, kollektivtrafik, cykel och gång lösningen på klimatmålen om fossilfritt resande. Vi är därför stolta över att nu vara med och inviga elbilspoolen vid Centralen, säger Mikael Kilter, vd på Move About.

Bildelning med elbilar har visat sig vara en inkörsport till att fler väljer att köra miljövänligt. Enligt flera studier i Europa ersätter varje bildelningsbil mellan tre till sex bilar. Sett över livslängden genererar en elbil i en pool endast en tiondel av utsläppen från en fossilbränsledriven privatbil.

 Det är glädjande att det blir fler laddplatser i Stockholm så att fler ska kunna köra elbil. Centralstationen är ett nav för resande som gör att många fler nu får möjlighet att testa hur smidigt och roligt det är att göra eldrivet, säger Fredrik Ellsäter, vd på DriveNow.

Information om de olika bilpoolerna finns på www.Moveabout.se samt www.drive-now.se.

För mer information:

Peter Appelgren, Förvaltningschef Stockholms Centralstation Jernhusen, 070-546 26 16

Cecilia Granath, Pressansvarig Jernhusen, 0734-39 26 21

Mikael Kilter, VD Move About, 070-566 13 24, mikael.kilter@moveabout.se 

Fredrik Ellsäter, VD DriveNow, 0760 390913, fredrik.ellsater@drive-now.com

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 170 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 14,7 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Media

Media

Citat

− Vi gör det enklare för kollektivtrafikresenärerna att resa miljövänligt från dörr till dörr.
Peter Appelgren, förvaltningschef på Jernhusen