Borlänge Centralstation stänger den 12 maj

Jernhusens modernisering av Borlänge Centralstation är nu inne i sitt slutskede. Nu är det bara en och en halv månad kvar tills allt är klart. För att kunna slutföra byggarbetena effektivt måste nu stationen stängas helt.

Den 12 maj stängs stationen helt och hållet. Alla tågresenärer hänvisas till Västra entrén där trappan är. De som kan gå i trappor ska ta den provisoriska trappan som Trafikverket byggt till perrongerna. Funktionsnedsatta samt barnvagnar kommer att få hjälp av utbildad personal att säkert ta sig över spåren.

- Nu är det extra stökigt på stationen. Vi spacklar golv, lägger om elen och river hela toalettdelen och nya toaletter kommer finnas på plats i mitten av juni, säger Eva Skillström, projektledare på Jernhusen.

På stationen kommer resenärer och besökare att få uppleva en ny entré, ny fasad samt ett nyrenoverat tak. Invändigt får väntsalen en större yta, det blir nya fräscha toaletter och pressbyråns lokal byggs om.

- Vi hoppas att resenärerna har överseende med att det blir lite rörigt under en kort period. Det kommer att bli så mycket bättre när det är klart, säger Eva Skillström.

Ombyggnationen av stationen beräknas vara klar till juni 2012, lagom till Peace och love-festivalen. Invigning av stationen sker i mitten av juni.

För mer information:
Eva Skillström, projektledare Jernhusen, 0734-13 32 19, eva.skillstrom@jernhusen.se

Cecilia Granath, pressansvarig Jernhusen, 0734-39 26 21, cecilia.granath@jernhusen.se

<p><em>Jernhusen utvecklar, förvaltar och äger ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 253 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 255 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 11 miljarder kronor.</em><em></em></p>

Taggar:

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera