CV-området blir en ny stadsdel i Örebro

Det gamla industriområdet Centralverkstaden – CV – planeras bli en ny spännande stadsdel i centrala Örebro. Jernhusen presenterade idag sina planer för CV-områdets framtid. Målet är att öppna upp CV för Örebroarna och göra det till en modern och spännande stadsdel med bostäder, arbetsplatser och mötesplatser.

Det tågunderhåll som finns på CV-området idag ändrar karaktär och får förändrade behov av lokalytor vilket gör det möjligt att möta ett växande Örebro i ett väldigt centralt läge.

- Tillsammans med kommunen ska vi etappvis omvandla CV till en levande stadsdel mitt i centrala Örebro. Det kommer ta 20-30 år och vi börjar nu, säger Jennie Kastengren, regionchef på Jernhusen.

Ambitionen är att det ska finnas ett antaget planprogram vid årsskiftet 2017/2018 för hela CV-området. Därefter kommer det ske detaljplanearbeten för varje etapp. Målbilden är en stadsdel full av karaktär där flera gamla tegelbyggnader bevaras samtidigt som det blir många nya byggnader.  

- Det är bra att Jernhusen utvecklar CV till en ny stadsdel, det är en framtida pärla i ett växande Örebro. CV-området bär mycket av Örebros historia och det är spännande att diskussionen om CVs framtid nu börjar på allvar, säger Björn Sundin kommunalråd (S) i Örebro kommun.

- På CV kommer det också att finnas annorlunda, roliga och intressanta mötesplatser med grönytor som bevaras samt nya platser mot Lillån, säger Jennie Kastengren. Framför allt ser vi en möjlighet att nuvarande Vagnverkstaden kan bli en viktig arena för teater, konserter, utställningar och mässor.

Centralverkstaden invigdes 1902 och fungerar än idag som en viktig underhållsdepå för tågtrafiken. Idag finns järnvägsverksamhet kvar med företagen Vossloh, Infranord och EuroMaint. Depåverksamheten är en av kärnverksamheterna för Jernhusen och utvecklingen inom CV kommer att ske på ett sådant sätt att järnvägsföretagens verksamheter kan fortsätta utvecklas utifrån deras behov.

För mer information:

Jennie Kastengren, Regionchef Jernhusen, 0734-39 26 44

Cecilia Granath, Pressansvarig Jernhusen, 0734-39 26 21

Hanna Bäckgren, Planarkitekt Örebro kommun, 019-21 13 75

www.jernhusen.se

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 171 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 14,9 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Jennie Kastengren, regionchef på Jernhusen
- Tillsammans med kommunen ska vi etappvis omvandla CV till en levande stadsdel mitt i centrala Örebro. Det kommer ta 20-30 år och vi börjar nu.