Cykelkampanj gör plats för fler cyklar vid stationen i Varberg

Jernhusen satsar nu på en omfattande cykelkampanj vid Varbergs Station. Syftet är att skapa en inbjudande cykelparkering och möjliggöra att fler kan parkera cyklarna.

Många resenärer kombinerar sin tågresa med att cykla till Varberg station. Men det är inte alla som tar med sig cykeln hem igen. För att lösa problemet med övergivna cyklar startar nu en kampanj där alla cyklar märks med information om att den kommer tas bort om dekalen fortfarande är kvar efter tre veckor.

 Vi ser att fler tar cykeln till tågstationen. Detta är något som vi vill uppmuntra genom att städa upp på cykelområdet och göra plats för fler cyklar, säger Charlotte Mattson, teknisk förvaltare på Jernhusen.

Jernhusen kommer under de närmast veckorna att märka samtliga parkerade cyklar med en färgglad dekal. Cykelägaren informeras om att cykeln transporteras bort om dekalen sitter kvar efter tre veckor. De cyklar som har kvar märkningen efter tre veckor betraktas som övergivna och transporteras till en närliggande uppställningsplats där de kan hämtas under några månader. För att säkerställa informationen under kampanjen sätts också skyltar upp i anslutning till cykelparkeringen.

För mer information:
Susanne Eklund, Jernhusen, telefon 076-136 70 80
Ann Lindberg, Tf pressansvarig Jernhusen, 0733-129 029

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 170 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 14,7 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

– Vi ser att fler tar cykeln till tågstationen. Detta är något som vi vill uppmuntra genom att städa upp på cykelområdet och göra plats för fler cyklar.
Charlotte Mattson, teknisk förvaltare på Jernhusen