Dags för modern entré och konstrenovering på Stockholms Centralstation

Stationens unika kulturarv står i fokus när huvudentrén mot Vasagatan ska moderniseras. Effektiva snurrdörrar ska installeras samtidigt som arkitekturen och de klassiska konstverken lyfts fram. Stationshusets nyinflyttade kontorshyresgäster får en inbjudande ingång för personal och besökare.

Jernhusen bygger om entréhallen på Stockholms Centralstation för att både modernisera och ta tillvara byggnadens unika kulturarv från tidigt 1900-tal. Nya butiker och restauranger ska beredas plats när äldre inslag i miljön återställs till så ursprungligt skick som möjligt. Framför allt är det de entréhallens takmålningar av Filip Månsson som nu ska lyftas fram efter att ha levt en undanskymd tillvaro. Flera av målningarna av John Ericsson och Natan Johansson inne i Centralhallen restaureras för att återfå sin gamla lyster.

För att öka tillgängligheten installeras moderna snurrdörrar. Sprickorna i fasaden lagas och kontorsvåningarna får en entré inifrån stationen. Hela ombyggnationen beräknas bli klar till sommaren.

- Vi är stolta och glada att kunna modernisera entrén på ett sätt som vi tror kommer att bli ett riktigt lyft för hela centralstationen, säger Kristina Holmqvist, marknadsansvarig för stationer på Jernhusen.

Vid den stora moderniseringen av Stockholms Centralstation som stod klar 2014 gjordes ett omfattande grundförstärkningsarbete efter att stora sprickor upptäckts i fasaden. Stationsbyggnaden stod på träpålar från 1800-talet som sakta sjönk i leran. Två år efter grundförstärkning med nya pålar är byggnaden stabil och det går att laga sprickorna.

För mer information:

Kristina Holmqvist, Marknadsansvarig Stationer, Jernhusen, 072-700 25 98

Daniel Boije, T.f. Pressansvarig Jernhusen, 072-523 14 90

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 206 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 182 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 13,6 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi är stolta och glada att kunna modernisera entrén på ett sätt som vi tror kommer att bli ett riktigt lyft för hela centralstationen.
Kristina Holmqvist, marknadsansvarig för stationer på Jernhusen.