Dåtid möter framtid på Centralstationen i Stockholm: Invigning av 100-årig klocka och tidskapsel

Jernhusen har hittat och låtit restaurera den klocka som på 1910-talet fanns på Centralplan framför Centralstationen. Klockan tillverkades på beställning av Statens. På 50-talet togs klockan bort från stationsområdet men i samband med den pågående moderniseringen av Centralstationen återförenas klockan med stationen.

Jernhusen vill också lämna ett avtryck till framtiden om dagens utveckling på Centralstationen. Vid invigningen av klockan passar Jernhusen på att gräva ner en tidskapsel som innehåller information om Centralstationen idag.

Dag: 23 oktober

Tid: 11.30

Plats: Centralplan framför Centralstationen i Stockholm

Program:

Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen, berättar om klockan.

Tidskapsel grävs ner.

På plats finns också klockrestauratören Cai Zetterström, Z-Metallform.

Anmälan: Anmäl er gärna till cecilia.granath@jernhusen.se alt 0734-392621.

För mer information:

Cecilia Granath, pressansvarig Jernhusen, 0734-392621

Cajsa Lindgårdh, marknadskommunikatör Jernhusen, 0734-392622

Cecilia Granath, pressansvarig Jernhusen, cecilia.granath@jernhusen.se, 0734-39 26 21

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 251 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 237 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 10,4 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.