Förändringar i Jernhusen AB (publ) styrelse

Report this content

Karolin Forsling har anställts som chef för stads- och projektutveckling på Alecta Fastigheter AB. Som följd av den rollen kan eventuella jävssituationer uppkomma vilket gör att hon på egen begäran väljer att lämna styrelsen i Jernhusen.

För mer information:

Daniel Boije, tf. pressansvarig, 0725-23 14 90

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 149 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 17,7 miljarder kronor.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar