Första kontorshyresgästen till nyrenoverade Stockholms Centralstation klar

De toppmoderna kontorslokalerna på Stockholms Centralstation, med historisk stämning från 1872, har fått sin första hyresgäst. Det är IT-managementbolaget 3gamma som har tecknat avtal med Jernhusen om att hyra 580 kvadratmeter. De flyttar in den 1 september i år.

Centralstations läge med närheten till kollektivtrafiken i kombination med moderna lokaler och välplanerade ytor har varit viktiga parametrar för 3gamma i valet av nytt kontor. Företaget har även kontor på Centralstationen i Göteborg och vet värdet av att sitta nära kommunikationer.

- Vi behöver ett centralt kontor som är lättillgängligt för kunder och medarbetare. Det måste också finnas goda förutsättningar för att skapa en attraktiv arbetsmiljö anpassad för ett modernt sätt att jobba. Vi expanderar snabbt och behöver utrymme att växa. Stockholms Centralstation uppfyller dessa önskemål, säger Rickard Holmkvist, Chief Operating Officer på 3gamma.

Kontorslokalerna på Stockholms Centralstation har genomgått en omfattande renovering för att anpassas till dagens krav på ett modernt kontor. Samtidigt har Jernhusen behållit och återskapat stora delar av originalet från 1872 vilket innebär att hyresgästerna får något unikt - stora salar med högt i tak, trägolv och tidstypiska detaljer. Hyresgästerna har också enkel åtkomst till stationens breda utbud av service och butiker.

- Vi är glada över att få 3gamma som hyresgäster också på Stockholms Centralstation. Stationen erbjuder ett bra och modernt koncept i en fastighet med historisk miljö, säger Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen.

För mer information:
Anders Gintse, affärsutvecklare Jernhusen, 0725-33 18 82
Rickard Holmkvist, Chief Operating Officer på 3gamma, +46 72 326 37 77.

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 229 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 185 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 12,2 miljarder kronor.

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Vi är glada över att få 3gamma som hyresgäster också på Stockholms Centralstation. Stationen erbjuder ett bra och modernt koncept i en fastighet med historisk miljö.
Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen