Fyra arkitektförslag för centralstationsområdet i Göteborg visas på stationen 4-6 juni

Under våren har Jernhusen låtit fyra skandinaviska arkitektteam ta fram förslag på hur centralstationsområdet i Göteborg kan utvecklas till ett city för hela regionen – RegionCity. Jernhusens arbete med RegionCity är nära kopplat till Göteborgs Stads antagna vision för Älvstaden och utvecklas i öppen dialog med stadens arbete. Parallellt med Jernhusens arbete har staden låtit internationella team från Älvstadsprojektet titta på ett större område (Centralenområdet) som inrymmer det område Jernhusen tittat på.

Västsveriges hjärta utgörs av stationsområdet i Göteborg vars funktion och utveckling är av stor betydelse för hela regionen. Här vill Jernhusen skapa ett hållbart RegionCity för ökad rörlighet, fler möten och starkare tillväxt. Reiulf Ramstad Arkitekter från Norge och Erik Möller Arkitekter från Danmark samt Liljewall Arkitekter och Kanozi Arkitekter från Sverige har nu tagit fram var sitt förslag för Region City.

- Med rätt utformning av RegionCity kan området bli ett attraktivt och tillgängligt city för hela västra Sverige som bidrar till att regionen växer och utvecklas, säger Urban Hammarlund, regionchef på Jernhusen.

De fyra förslagen bygger vidare på det koncept Jernhusen presenterade i maj 2012 och den återkoppling som gavs under hösten.

- Nu när de skandinaviska teamen presenterat sina förslag och de internationella teamen presenterat sina teman för hela området är allt väl genomlyst och det är dags att ta nästa steg mot konkreta planer tillsammans med staden, säger Urban Hammarlund

Modeller visas på Göteborgs Centralstation
Den 4-6 juni kommer de fyra förslagen över Region City finnas som modeller på Göteborgs Centralstation så att alla kan se dem. Det finns också möjlighet att rösta på sitt favoritförslag på www.regioncity.se där all information om vision och förslagen finns.

Urban Hammarlund, Regionchef Jernhusen, Urban.hammarlund@jernhusen.se, 070-569 29 49
Eva Eliasson, marknadskommunikatör Jernhusen, eva.eliasson@jernhusen.se, 08-410 626 31

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 265 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 241 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 10,2 miljarder kronor.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Med rätt utformning av RegionCity kan området bli ett attraktivt och tillgängligt city för hela västra Sverige som bidrar till att regionen växer och utvecklas.
Urban Hammarlund, regionchef på Jernhusen