Guidad konstvisning för allmänheten på Norrköpings Centralstation

Den 13 november är det gratis konstvisning på Norrköpings Centralstation för allmänheten. Det är den pågående utställningen av ”Det offentliga rummet” som innehåller reproduktioner av bland annat, Carl Larsson, Anders Zorn, Ernst Josephson och Eva Bonnier som visas.

Den 2 juni invigdes utställningen ”Det offentliga rummet” på Norrköpings Centralstation. Jernhusen och Nationalmuseum har nu beslutat att förlänga utställningen till minst årsskiftet.

– Många resenärer och norrköpingsbor har sett utställningen sedan den invigdes i juni. Vi är glada att kunna erbjuda en inspirerande och intressant guidning av Nationalmuseum som också bidrar till trivseln på stationen, säger Lotta Fogde, chef för kommunikation och hållbarhet på Jernhusen.

Guidningen genomförs av Nationalmuseum i lilla väntsalen kl. 15.00 och beräknas ta cirka 30 minuter.

För mer information:

Ann Lindberg, Projektledare Jernhusen, 0733-129 029

Cecilia Granath, Pressansvarig Jernhusen 0734-39 26 21

www.jernhusen.se

Taggar:

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Många resenärer och norrköpingsbor har sett utställningen sedan den invigdes i juni. Vi är glada att kunna erbjuda en inspirerande och intressant guidning av Nationalmuseum som också bidrar till trivseln på stationen.
Lotta Fogde, chef för kommunikation och hållbarhet på Jernhusen