Hållbara sittplatser monteras på Stockholms Centralstation

Natten till onsdagen förökades antalet sittplatser på Centralstationen i Stockholm. Fler sittplatser har skapats på stationen när Jernhusen köpt in nya hållbara bänkar i Art Noveaustil från Green Furniture Sweden.

När Jernhusen köper in ny inredning till stationerna står hållbarhet högt på kravlistan. I den södra delen på Centralstationen i Stockholm har 168 nya bänkar placerats ut. Det är miljövänliga designade möbler som är placerade i fem cirklar runt fontänen.

De bänkar som tidigare stod på platsen har placerats ut i på andra ställen på stationen, både i den norra delen av Centralhallen samt på Cityterminalen. Totalt sett finns nu 440 sittplatser på Centralstationen och Cityterminalen.

- Resenärerna har länge efterfrågat fler sittplatser och vi är mycket glada att vi nu äntligen fått till flera bänkar som också är bra ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Cajsa Lindgård, marknadskommunikatör på Jernhusen.

Miljöaspekten har varit viktig vid val av bänkleverantör, samtidigt som det var viktigt att hitta en bänk med en form och ett utryck som kan passa in i både små, stora, gamla och nya miljöer. Valet föll på leverantören Green Furniture Sweden som med naturmaterial bygger sina bänkar. Bänken är gjort i brunoljad ek och skapar levande miljöer där tillgänglighetsanpassade bänkar blandas med runda, raka, med- eller utan ryggstöd. Green Furniture Sweden planterar också ett nytt virkesträd i Sverige för varje bänk som tillverkas.

- Roligt att kunna göra en så här grandios installation just i stationsmiljö! Designen är inspirerad av Art Noveau från det kontinentala Europa runt förra sekelskiftet – tiden när järnvägen gjorde sitt stora intåg. Bänkarna känns på en gång fräscha och som om de alltid har stått där. Det är väl det som de kallar för tidlös design, eller hur?, säger Johan Berhin på Green Furniture.

Cajsa Lindhgård, Marknadskommunikatör Jernhusen, 0734-392622
Johan Berhin, designer Green Furniture Sweden, 0707-32 16 08

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 265 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 241 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 10,2 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Resenärerna har länge efterfrågat fler sittplatser och vi är mycket glada att vi nu äntligen fått till flera bänkar som också är bra ur ett hållbarhetsperspektiv.
Cajsa Lindgård, marknadskommunikatör på Jernhusen