Henrik Fontin ny HR – och kommunikationschef på Jernhusen

Jernhusens HR-chef Henrik Fontin tillträder den 15 juli som ny HR – och kommunikationschef när Lotta Fogde, kommunikations- och hållbarhetschef slutar i juli. Chef affärsområde stationer Åsa Dahl får framöver också rollen som hållbarhetschef.

– Genom att skapa en gemensam enhet med HR och Kommunikation stärker vi innovations- och förändringskraften i bolaget. Det bidrar till att skapa bästa möjliga förutsättningar för fortsatt utveckling av vår kärnaffär, säger Kerstin Gillsbro.

Henrik Fontin har ansvar för företagets HR-frågor och tillträder nu också rollen som chef kommunikation.

– Det ska bli otrolig kul och inspirerande att få utveckla den nya funktionen för HR och Kommunikation tillsammans med den talang som finns i bolaget och vara med att göra skillnad för vår affär, säger Henrik Fontin.

Åsa Dahl fortsätter i sin roll som affärsområdeschef för Stationer och får nu dessutom i uppdrag att integrera hållbarhetsfrågorna ännu mer med bolagets samlade affär.

– Jag har ett stort personligt engagemang i frågor som rör hållbarhet och det ska bli roligt och intressant att få fortsätta utveckla och integrera hållbarhetsarbetet i vår affär, säger Åsa Dahl.

För mer information
Kerstin Gillsbro, vd Jernhuse
n, 070-621 26 29, kerstin.gillsbro@jernhusen.se

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 156 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 17,2 miljarder kronor.

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.